El Dia Mundial de l’Aigua se celebra el 22 de març, diada per centrar l’atenció en la importància de l’aigua dolça i la defensa de la gestió sostenible d’aquest recurs tan preuat, limitat i imprescindible per a les persones i el desenvolupament de la vida al nostre planeta.

La celebració del dia mundial de l’aigua d’aquest any, coincideix amb l’arrencada de la Conferència de l’ONU sobre l’Aigua 2023 a Nova York, del 22 al 24 de març, on es vol posar en marxa la propera Agenda d’Acció de l’Aigua, un pla ràpid i transformador per fer front a la crisi de l’aigua.

La campanya d’enguany té com a lema “Accelerem el canvi“ (Accelerating change) per a resoldre la crisi de l’aigua i el sanejament i complir amb les metes marcades en els Objectius de Desenvolupament Sostenible establerts dins de l’Agenda 2030, encoratjant a les institucions, a les empreses i a les persones, a prendre mesures per a canviar la forma en què usem, consumim i gestionem l’aigua.

La UGT de Catalunya dona suport a aquesta diada convidant a la ciutadania, a les treballadores i treballadores i a les empreses, a prendre consciència de la crisi mundial de l’aigua i a reflexionar sobre el valor que cadascú de nosaltres donem a aquest bé, tenint en compte el context d’emergència climàtica en què ens trobem.

L’aigua és un recurs limitat i un element imprescindible per a mantenir la vida i els ecosistemes i satisfer les necessitats bàsiques de la població. La gestió sostenible d’aquest recurs és un punt clau per al desenvolupament econòmic d’un territori i, en concret, per activitats econòmiques com l’agricultura, la pesca, la indústria, el transport o la generació d’energia.

Englobat als objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030, l’ODS 6 tracta de garantir que tothom tingui accés a aigua potable i l’accés a instal·lacions sanitàries, al sanejament i la protecció i correcta gestió d’ecosistemes d’aigua dolça, essencials per a la salut humana, la sostenibilitat ambiental i la prosperitat econòmica. Aquest ODS promou l’accés universal, equitatiu i a un preu assequible a l’aigua potable i als serveis de sanejament i higiene adequats, potenciant l’ús d’aquest recurs de manera eficient augmentant el reciclatge i la reutilització en condicions de seguretat, així com de millorar la qualitat de l’aigua. Tanmateix, a dia d’avui, milions de persones d’arreu del món veuen restringits els seus drets en quant a l’accés a aigua potable i al sanejament: 783 milions de persones a tot el món no tenen accés a aigua neta i més de 2,5 milions de persones no tenen accés a instal·lacions de sanejament adequades.

La crisi hídrica és una gran amenaça. Existeix una necessitat urgent d’accelerar el canvi i anar més enllà amb els compromisos de governs, empreses, organitzacions i institucions respecte a l’ús de l’aigua i el seu sanejament.

L’aigua, anomenada també l’or blau, és un recurs únic i insubstituïble de quantitat limitada, inici de la vida, de les societats i de les economies, que comporta múltiples valors i beneficis sanitaris, socials i culturals al territori i a les persones.

Es preveu que la demanda d’aigua aumentará un 55% d’aquí al 2050 ja que amb l’augment de la població mundial les necessitats alimentàries i la seguretat alimentària s’incrementaran així com les necessitats hídriques per a la higiene. El canvi necessari cap a un model d’economia circular on l’aprofitament dels recursos naturals sigui una prioritat unit a una gestió sostenible dels recursos hídrics, poden formar part de la solució. Tanmateix es necessita un canvi cultural col.lectiu per a poder assolir els objectius i evitar la crisi de l’aigua.

En l’actualitat a nivell mundial, el 72% de l’aigua dolça que s’extreu es destina a l’agricultura , un 16% als municipis i les llars i la prestació de serveis i el 12% a la indústria.

Conèixer, reconèixer i mesurar els múltiples valors de l’aigua i les necessitats socioeconòmiques de cada territori i incorporar aquests coneixements als processos de presa de decisions dels governs i de les administracions, són fonamentals per a assolir una gestió sostenible i equitativa dels recursos hídrics. amb l’objectiu d’aconseguir canvis reals i amb impacte positiu.

Hem de canviar el rumb del planeta en matèria d’aigua i convertir la seva gestió sostenible en l’acció catalitzadora de la resta de ODS, abordant els desafiaments globals de l’aigua per poderadaptar-nos als canvis.

La UGT de Catalunya creu que en el nostre context local de sequeres i emergència climàtica, l’ús eficient de l’aigua i de recursos alternatius són accions claus a impulsar, perque sense cap mena de dubte, l’estrès hídric a Catalunya s’incrementarà els propers anys.

Davant aquest escenari de present i de futur, la UGT de Catalunya reivindica i exigeix:

● L’anàlisi tècnic i científic per part del govern i de les administracions, de les perspectives de futur de l’aigua a Catalunya per concretar els reptes i les solucions de les necessitats hídriques, amb l’objectiu de tenir un abastament segur i de qualitat.

● Un full de ruta sobre els compromisos i contribucions del govern i administracions, en matèria d’aigua, sanejament, amb el corresponent finançament.

● Una gestió transversal i integrada dels recursos hídrics a tots els nivells, per part de governs i administracions, mitjançant la cooperació transfronterera del diferents territoris.

● Polítiques per aconseguir els objectius de seguretat hídrica, desenvolupament sostenible i resiliència i adaptació del territori al nou clima.

● Suport per part del govern i de les administracions a la participació de les comunitats locals en la millora de la gestió de l’aigua i el sanejament.

● Un Pla de gestió integral de l’aigua territorial i sectorial, enfocat a la mitigació i adaptació al canvi climàtic, per a garantir la utilització eficient dels recursos hídrics en tots els sectors, i asse-gurar la sostenibilitat de l’extracció i del subministrament d’aigua potable per tal de fer front a la seva escassetat.

● La digitalització en el cicle de l’aigua, aplicant procesos de tecnologia intel·ligent.

● Una actuació urgent destinada a l’ús eficient de l’aigua, per part de la ciutadania i de les empreses i les seves activitats, per adaptar les accions comunes al context actual de sequera i emergència climàtica. Donada la situació global de crisi climàtica, afegit al greu dèficit hídric que patim, cal potenciar la reutilització d’aigües regenerades en aquelles EDARs on sigui possible, i portar-ho a terme mitjançant la inversió necessària. Aquestes aigües regenerades es poden fer servir en reg agrícola i urbà, en fonts ornamentals, en la indústria pels diferents processos que es duen a terme o per tasques de neteja, entre d’altres.

● Campanyes de formació i informació per a sensibilitzar a la població sobre aquest recurs vital apostant per la integració de la cultura de l’aigua i el consum responsable i sostenible, en la vida de les persones i de les empreses.

● Un procés de participació amb transparència en la gestió pública de l’aigua, fent un treball conjunt entre administracions territorials i amb la implicació dels agents socials i la ciutadania.

● La inclusió de clàusules mediambientals relacionades amb l’ús dels recursos hídrics en els plecs de contractació pública.

● La participació de les treballadores i dels treballadors i dels seus representants a través del diàleg social i la negociació col.lectiva, amb la inclusió de clàusules mediambientals als convenis col.lectius en referència al consum hídric i a la gestió sostenible de l’aigua a les empreses.