El 15 de maig de 2024, després d’un llarg procés de negociació, les dues patronals sanitàries: l’Associació Catalana d’Entitats de Salut (ACES) i La Unió, Associació d’entitats sanitàries i socials, i les dues representacions sindicals: Comissions Obreres (CCOO) i Unió General de Treballadors/es (UGT) van signar l’acord per al XII Conveni col·lectiu de treball d’establiments sanitaris d’hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d’anàlisis clíniques de Catalunya per als anys 2023-2025.

Malgrat les diferències inicials existents, s’han prioritzat les millores en les condicions laborals i socials d’un conveni que inclou a més de 25.000 professionals que treballen en el sector sanitari privat de Catalunya.

Principals acords del conveni 2023-2025

  • Increments del 4% per al 2023 i 0,5% a 01/01/2024 (acord parcial de 14 de juny de 2023); 3,5% per al 2024 i 4% per al 2025 en tots els conceptes salarials.
  • Per a l’any 2024 un increment addicional del 12% per als plusos de dissabtes, diumenges i festius; la carrera professional i el sistema d’incentivació.
  • Per a l’any 2025 reducció de 8 hores al torn diürn i 10 hores al torn nocturn i el compromís d’aplicar la reducció que pertoqui si hi ha una futura regulació de la jornada a nivell estatal.
  • Millores en la carrera professional i sistema d’incentivació professional.
  • Actualització a la legislació actual dels permisos per malaltia de familiars.
  • Millores de caire social i organitzatiu.

Les parts signants del conveni creuen important millorar les condicions econòmiques de la prestació dels serveis assistencials per poder revertir-ho als professionals i seguir mantenint uns serveis sanitaris de màxima qualitat assistencial.

Signatura conveni sanitat privada