El dia 25 de maig ens concentrem a l’Hospital FREMAP de Barcelona, per reivindicar millores laborals i dir prou a les condiciones precàries que patim.

HORARI DE CONCENTRACIÓ: 

13.30-16.30h (Atenció a mitjans de comunicació: 15/15.30h)

LLOC: Hospital FREMAP Barcelona C/ dels Madrazo nº8 (Barcelona)

Les mútues col·laboradores de la Seguretat Social són associacions d’empresaris que gestionen més de 13000 milions de diners públics. El govern té la tutela de les mútues i aprova les seves masses salarials. Aprova sous per sobre de 200.000 euros anuals als seus directius, i sobre aquesta massa salarial no és transparent ni clara.

A més a més, les mútues gestionen:

  • Les prestacions econòmiques i sanitàries dels accidents de treball i de les malalties professionals dels treballadors, a més de 4.500.000 de persones
  • Les prestacions econòmiques de les baixes de malaltia comú emeses pels metges d’atenció primària.
  • Les prestacions econòmiques de les incapacitats temporals, permanents i d’atur.
  • Les prestacions per finalitat d’activitat dels treballadors autònoms.
  • Les prestacions econòmiques per risc d’embaràs i lactància.
  • Les prestacions per tenir cura de fills amb malalties greus.

I, mentre, els treballadors patim totes les retallades i limitacions de l’àmbit públic, però cap dels seus beneficis. Per aquests motius, ens trobem en una situació socioeconòmica lamentable. Ens sentim abandonats per part del govern i per part d’una empresa que únicament es preocupa dels seus directius.

Reclamem millores per igualar-nos al servei públic al que pertanyem. Reclamem un conveni col·lectiu que ens representi, salaris dignes, plus de caps de setmana, repartició homogènia i transparent de la massa salarial, establiment de les funcions de les categories professionals, jornades de 35 hores, implantació d’un teletreball digne, implantació d’un pla d’igualtat i risc psicosocial i, en definitiva, valorar a les persones que treballen en aquesta empresa i la nostra professionalitat.

Amb una plantilla de 4.000 persones que donen assistència a més de 478.000 empreses, FREMAP gestiona el 25% de les prestacions de tot el sector. Cada any, la Tresoreria General de la Seguretat Social transfereix més de 4.000 milions d’euros procedents de cotitzacions de 5 milions de treballadors per conte aliè i pròpia, el que es tradueix en que són els mateixos empresaris qui gestionen els recursos i prestacions públiques.

Els treballadors i les treballadores de FREMAP patim les retallades del personal de l’administració pública (sense els seus beneficis) i les polítiques restrictives de l’empresa privada.

FINALMENT HEM DIT PROU!!!!