El dia 31 de maig ens concentrem a Mutua Universal Av. Tibidabo, 17-19 de Barcelona, per reivindicar millores laborals i dir prou a les condiciones precàries que patim.

HORARI DE CONCENTRACIÓ:

13-15h (Atenció a mitjans de comunicació: 14.30/15h)

LLOC: Mútua Universal, Av. Tibidabo, núm.17-19 (Barcelona)

Les mútues col·laboradores de la Seguretat Social són associacions d’empresaris que gestionen més de 13000 milions de diners públics. El govern té la tutela de les mútues i aprova les seves masses salarials. Aprova sous per sobre de 200.000 euros anuals als seus directius, i sobre aquesta massa salarial no és transparent ni clara.

A més a més, les mútues gestionen:

  • Les prestacions econòmiques i sanitàries dels accidents de treball i de les malalties professionals dels treballadors, a més de 4.500.000 de persones
  • Les prestacions econòmiques de les baixes de malaltia comú emeses pels metges d’atenció primària.
  • Les prestacions econòmiques de les incapacitats temporals, permanents i d’atur.
  • Les prestacions per finalitat d’activitat dels treballadors autònoms.
  • Les prestacions econòmiques per risc d’embaràs i lactància.
  • Les prestacions per tenir cura de fills amb malalties greus.

I, mentre, els treballadors patim totes les retallades i limitacions de l’àmbit públic, però cap dels seus beneficis. Per aquests motius, ens trobem en una situació socioeconòmica lamentable. Ens sentim abandonats per part del govern i per part d’una empresa que únicament es preocupa dels seus directius.

Reclamem millores per igualar-nos al servei públic al que pertanyem. Reclamem un conveni col·lectiu que ens representi, salaris dignes, plus de caps de setmana, repartició homogènia i transparent de la massa salarial, establiment de les funcions de les categories professionals, jornades de 35 hores, implantació d’un teletreball digne, implantació d’un pla d’igualtat i risc psicosocial, implantació de PACTES PER TOTHOM i, en definitiva, valorar a les persones que treballen en aquesta empresa i la nostra professionalitat.

Amb una plantilla de 2.000 persones que dónen assistència a més de 150.000 empreses, MUTUA UNIVERSAL gestiona el 10% de les prestacions de tot el sector aproximadament. Cada any, la Tresoreria General de la Seguretat Social transfereix milions d’euros procedents de cotitzacions de més d’un milió i mig de treballadors per conte aliè i pròpia, el que es tradueix en que són els mateixos empresaris qui gestionen els recursos i prestacions públiques.

Els treballadors i les treballadores de MUTUA UNVERSAL patim les retallades del personal de l’administració pública (sense els seus beneficis) i les polítiques restrictives de l’empresa privada.

FINALMENT HEM DIT PROU!!!!