Per tu, per totes i tots, per la Seguretat Social. Estem defensant la Seguretat Social, l’augment de les plantilles, el compliment de la llei, els acords i per la qualitat del servei a la ciutadania.

Pel compliment de les lleis:

L’RD 21/21 mandat al Govern perquè abans del passat 30 de juny aprovés el projecte de llei de creació de l’Agència Estatal de la Seguretat Social. El Govern ni ha complert ni ha donat una explicació de perquè no tindrem la possibilitat de posar fora de perill el sistema de seguretat social i donar un bon servei en unes condicions de treball dignes.

Pel cumpliment dels acords:

De res serveixen els acords si després no els compleix el Ministeri. Nostra RPT és absolutament falsa i catastrofica, els llocs no estan classificats en els seus nivells reals de responsabilitat, les dotacions són insuficients, els llocs es cobreixen majoritàriament per comissions de servei, no hi ha carrera professional, el sistema retributiu és injust i ple de productivitat mal repartida, ens van llevar gran part de l’Acció Social, els Comites de Seguretat i Salut propis, ens volen prendre el pèl amb el treball a distància i totes els compromisos adquirits en els acords només es compleixen en la part que li convé a la Adminitració.

Contra el minvament de plantilles:

Plantilles reduïdes al mínim i clarament insuficients que provoquen caos en els CAISS i nyaps dels gestors per a pal·liar el problema, com les unitats funcionals en la TGSS i la deslocalització en l’INSS.

Rebem diàriament la condemna social dels administrats que lluiten per ser atesos sense aconseguir-ho. Els treballadors de la Seguretat Social volem atendre els ciutadans quan ho necessitin.

Per la ciutadania i un servei públic de qualitat.

 

CONCENTRACIONS i ATENCIÓ MITJANS:

A Les 10 h: Direcció Provincial del INSS – Sant Antoni Pare Claret, 5 – 11 – BARCELONA

A les 11 h: Direcció Provincial de la TGSS – S. Aragó, 273 .BARCELONA