Com ja us vam informar, el passat 28 de desembre el Departament de Treball de la Generalitat va publicar al DOGC el conveni GERCAT. Aquest conveni ja és d’aplicació i els seus efectes econòmics son a partir de l’1 de gener de 2021.

Molts us esteu preguntat ¿I ara què…? La pregunta es clara però la resposta es complicada perquè hi han múltiples respostes segons el cas en el que es trobi cada patronal, cada empresa o cada residència.

Des de la UGT Serveis Públics us anirem informant de les passes que anirem fent perquè totes les residències apliquin i s’adscriguin al conveni GERCAT.

D’entrada us avancem que hem fet tres actuacions, la primera es fer un escrit conjunt patronals i sindicats adreçat als diferents departaments de la Generalitat, demanant que facin l’increment de tarifes per l’any 2022.

La segona, es demanar al Departament de Drets Socials que certifiquin quines empreses/residències facturen més del 60% a la Generalitat. Així ningú no tindrà cap excusa en, si els hi és d’aplicació o no, el conveni GERCAT.

La tercera, es demanar que es constitueixi la Comissió Paritària del conveni GERCAT i iniciar el tràmit d’adscripció per part d’empreses al conveni i la seva posterior comunicació al Departament de Treball. D’aquesta manera, a banda de les pujades retributives el que garantirem és la seguretat jurídica.

Us informem també, que per part de les patronals que no han signat el conveni GERCAT, siguin espanyoles o catalanes, arriben diferents informacions que volen denunciar el conveni. Que facin el que hagin de fer. Nosaltres només us comuniquem que el conveni GERCAT desprès de la seva publicació és LEGAL i D’APLICACIÓ.

Ja per últim, us demanem col·laboració en el procés de posada en funcionament del conveni GERCAT. Ni és ràpid ni és automàtic. Per això els nostres delegades i delegats i les seccions sindicals de la UGT, sou bàsics en aquest procés. Des del Sector de Serveis Socials farem el seguiment de l’aplicació del conveni i anirem resolen el cas de cada residència un a un.

Moltes gràcies per tot i la lluita continua!!!