Durant el curs 2021 – 2022, el conseller Josep González Cambray va anunciar, de manera unilateral, l’avançament del curs escolar 2022 – 2023. A la vegada, també de manera unilateral, es va modificar la normativa que regeix el mes de juliol per al personal docent, assegurant que les condicions laborals del professorat de Catalunya no es veuria afectat. Amb alarma, hem pogut comprovar que no ha estat així.

Denunciem que aquesta nova normativa ha estat utilitzada per justificar l’assistència del personal docent, com a mínim, a un centre educatiu públic, per fer tasques de manteniment de l’edifici (tasques de pintura en el vestíbol i els passadissos del centre), durant els primers dies de juliol durant gran part del seu horari laboral. Aquest fet ha estat denunciat en el Servei Territorial corresponent.

Lluny de corregir aquest fet, la Inspecció Educativa ha comprovat que, efectivament, aquestes tasques s’han portat a terme en almenys un centre educatiu públic i el Servei Territorial de referència les ha justificat al·legant voluntarietat del personal afectat (la pràctica totalitat) i administració austera dels recursos públics, entre d’altres.

La UGT Educació Pública considera aquest fet com a molt greu i denuncia que:

 

  • Les tasques del personal docent són les recollides en la Llei d’Educació de Catalunya, i no altres
  • Les tasques de manteniment de l’edifici, en qualsevol cas, han de ser portades a terme per part de professionals qualificats. La facturació d’aquestes tasques ha d’anar a càrrec de l’Ajuntament corresponent o del Departament d’Educació
  • En cap cas, la voluntarietat a l’hora de fer tasques de manteniment de l’edifici en horari laboral ha de ser una opció a valorar per la direcció del centre educatiu
  • Sense perjudici del punt anterior, la vigència del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius i del Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents, poden afectar de manera decisiva a qualsevol tipus de voluntarietat i forçar, de manera explícita o implícita, al personal docent a fer tasques que no li corresponen per temor a conseqüències laborals futures
  • Possible malversació d’ús dels recursos públics (la pràctica totalitat de treballadors públics, segons informe del director del centre educatiu, va utilitzar la major part del seu horari laboral dels dies 4, 5 i 6 de juliol en fer tasques de manteniment de l’edifici)
  • La voluntat de justificar normativament aquesta actuació atempta contra els drets laborals del personal docent i obre la porta a que la resta dels centres educatius de Catalunya utilitzin els primers dies de juliol per fer tasques de manteniment dels edificis.

 

Per tot això, hem demanat una reunió urgent amb la Directora General de Professorat del Departament d’Educació de Catalunya, exigint la no normalització i justificació d’uns fets (la pràctica totalitat del personal docent d’un centre fent tasques de manteniment de l’edifici durant el mes de juliol) molt allunyats del que ha de ser el correcte desenvolupament de les tasques del personal docent, i la rectificació per part d’inspecció educativa en la seva justificació en el desenvolupament de tasques no pròpies del personal docent en el seu horari laboral.