Avui, 28 de maig celebrem el Dia Internacional d’Acció per la Salut de les Dones, amb l’objectiu de defensar el dret a la salut com un dret humà de totes les dones, i específicament a les dones en l’àmbit laboral.

Volem destacar la importància de la Llei Orgànica 1/2023 per la qual es modifica la Llei Orgànica 2/2010 de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs. L’objecte d’aquesta Llei, definit a Art 1, pretén garantir els drets fonamentals en l’àmbit de la salut sexual i de la salut reproductiva, regular les condicions de la interrupció voluntària de l’embaràs i dels drets sexuals i reproductius, així com establir-ne les obligacions dels poders públics perquè la població arribi i mantingui el màxim nivell possible de salut i educació en relació amb la sexualitat i la reproducció. Així mateix, es dirigeix ​​a prevenir i donar resposta a totes les manifestacions de la violència contra les dones en l’àmbit reproductiu.

Algunes de les denúncies que es fan en matèria de drets sexuals i reproductius es centren en la negació a l’accés a un avortament segur i legal, a esterilitzacions forçades o amb coerció, a la violència obstètrica i la negació a l’accés a mètodes anticonceptius. Estem fent passos endavant, ja que l’abril d’aquest any es va posar en marxa la recollida de signatures en tota la Unió Europea pel Dret a l’Avortament “La meva veu, la meva decisió”, articulada per diverses entitats en defensa dels drets sexuals i reproductius, i on la UGT en forma part (https://www.myvoice-mychoice.org/).

I com sempre, també volem destacar la importància que te la prevenció de riscos laborals amb una perspectiva de gènere, que garanteixi així la igualtat real i efectiva entre les dones i els homes a la feina.

En aquest enllaç podreu descarregar-vos la guia “La prevenció de riscos laborals des de la perspectiva de gènere” que s’ha elaborat des de la Unió General de Treballadores i Treballadors de Catalunya i l’Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals: https://n9.cl/gcm01

O també a través del QR: