Un cop més el Departament d’Ensenyament mostra el seu menyspreu cap a les persones treballadores del sector educatiu així i el Consell Escolar de Catalunya (CEC).

Aquest dijous  9 de febrer  el Departament ha tornat a tirar pel dret, saltant-se tots els òrgans de participació, incloses les organitzacions sindicals i el CEC. Sense cap negociació prèvia amb la part social per arribar a un consens, el Departament ja ha decidit que l’avançament de l’inici del curs seguirà i ara amb les tardes de setembre totes lectives. Aquesta és la seva  resposta a l’estudi que s’ha realitzat sobre l’aplicació del lleure educatiu les tardes de setembre, un estudi que demostra que la seva aplicació ha estat un autèntic desastre, entre altres coses perquè les mateixes empreses del lleure i del transport escolar han manifestat que el curs vinent no podrien assumir aquestes tasques.

Un cop més ha quedat demostrar que la UGT tenia raó quan vam manifestar que era una mesura precipitada, sense consens i sense planificació (sabíem que no hi hauria prou personal de monitoratge, cosa que en molts casos s’ha traduït en docents i personal laboral fent de monitors, per posar un exemple), manca d’espais pel lleure, etc… Ara toca recordar que si les tardes de setembre passen a ser lectives, amb l’avançament del curs escolar, caldrà buscar nous dies festius amb el trasbals que això pot suposar per a les famílies.

Al CEC es va presentar també l’estudi esmentat. El curs anterior passat, davant la petició d’aquest organisme d’una moratòria per poder debatre sobre el que podia suposar l’avançament de l’inici del curs escolar, el Conseller es va comprometre davant aquest organisme a fer un estudi sobre aquest avançament per tal de tenir dades objectives. Lluny d’això, el dia 9 es va presentar un estudi sobre el lleure educatiu que ningú havia demanat si no era en el marc d’una anàlisi més profunda sobre la implementació del canvi en el calendari escolar.

I mentre això passava saltava la notícia a la premsa, com sempre, que al setembre les tardes tindrien caràcter lectiu. Un cop més i per segona vegada en la història del CEC, el Conseller ha menystingut la seva funció, fent pública la seva decisió sense que en aquest organisme s’hagi pogut debatre ni participar per tal de fer arribar el parer de la comunitat educativa al departament abans que aquest decideixi alguna cosa en l’àmbit educatiu

UGT EXIGIM RESPECTE AL DEPARTAMENT PER A TOTES LES PERSONES TREBALLADORES DEL SECTOR DE L’EDUCACIÓ i A TOTA LA COMUNITAT EDUCATIVA REPRESENTADA PEL CEC.

 UGT DIEM PROU A AQUESTES ACTITUDS QUE RECORDEN ALTRES ÈPOQUES GENS DEMOCRÀTIQUES.