Aquest conveni històric, acord entre patronals del sector i sindicats, comportarà millores socials i econòmiques per a un gran nombre de persones treballadores

Avui 28 de desembre, s’ha publicat al DOGC el Primer Conveni col·lectiu autonòmic de Catalunya d’atenció a la gent gran (GERCAT).

Es tracta d’un fet històric i transcendent pel sector, que marca la creació del primer conveni d’aplicació a l’àmbit català pel que fa a l’atenció a les persones grans en situació de dependència. El document, que entra en vigor amb efectes retroactius des del 1 de gener de 2021, s’emmarca en un escenari econòmic pel període 2021-2023 de millora tarifària.

La seva publicació comporta un seguit de millores econòmiques i socials tant per a les empreses com pel col·lectiu de professionals que hi treballen, com ara un increment salarial del 6% en termes generals, entre altres beneficis. El conveni s’aplica als centres residencials de gent gran amb places concertades, col·laboradores i de gestió delegada i als centres de dia, sempre i quan la facturació pública de les empreses i les entitats sigui igual o superior al 60%. L’entrada en vigor del Conveni GERCAT ha estat possible gràcies a l’acord entre les diferents patronals del sector i els sindicats, i és una aposta conjunta per garantir les millors condicions en el marc d’un sector essencial com és l’atenció a la gent gran. Aquest fet contribueix a assegurar-ne la seva sostenibilitat i oferir la millor qualitat assistencial a les persones en situació de dependència