Gairebé un mes després de la concentració duta a terme per part dels i les socorristes de tot el territori per reclamar una normativa que reguli el sector del socorrisme i la vigilància a les platges de Catalunya, ja són 10 les persones que han perdut la vida ofegades a les platges des d’inicis d’estiu.

El 3 d’agost, farà dos anys de la publicació en el DOGC de la Llei 8/2020 de 30 de juliol de protecció i ordenació del litoral, llei que la Generalitat ha sigut incapaç de desenvolupar. Des de l’aprovació de la llei, ja són 46 les persones mortes en les platges catalanes (25 l’any 2022 i 21 l’any 2021)

L’art.11 d’aquesta Llei preveu “Els plans d’ús del litoral i de les platges, d’acord amb el contingut del Pla de protecció i ordenació del litoral, han de:

  1. a) Regular els serveis de temporada de les platges i de les activitats que el Pla preveu que puguin ésser objecte d’autorització en el domini públic marítimo-terrestre i, si s’escau, en els terrenys de titularitat pública que inclogui situats a la seva zona de servitud de protecció, atenent a la classificació de les platges, els llindars de capacitat de càrrega i els límits màxims de les ocupacions fixades pel Pla de protecció i ordenació de litoral.

  1. b) Regular la utilització de les platges, els serveis mínims de vigilància i salvament, la seguretat humana en els llocs de bany, l’accessibilitat i altres condicions generals sobre l’ús de les platges i llurs instal·lacions. A les platges on es determini perill de despreniments des dels talussos adjacents, cal delimitar les zones de seguretat on s’han d’adoptar les corresponents mesures preventives i informatives del perill.

Per tant, és la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Territori i Sostenibilitat, qui s’encarrega d’establir i dotar d’una normativa els municipis costers que homogeneïtzi els Serveis de salvament i socorrisme a les platges catalanes.

Des de la UGT de Catalunya, juntament amb la Plataforma SOS Socorristes, es reclama que es desenvolupi una normativa d’obligat compliment per a tots els ajuntaments costers. S’ha de crear una mesa de treball, amb la participació de tots els agents i administracions públiques implicades, amb l’objectiu d’elaborar una normativa comuna que reguli els serveis de socorrisme a les platges del litoral català.

Cal donar inici a aquesta mesa de treball on es reclama, per part de la UGT de Catalunya, ser-hi presents com a representants dels treballadors i treballadores del sector degut a la urgent necessitat que tenim de garantir la seguretat de la ciutadania que visita les nostres platges.