Des de la UGT Serveis Públics s’ha dut a terme, avui 26 d’octubre, una visita a la Unitat de distribució nº4 a Sabadell en la qual s’ha pogut apreciar que existeix una gran acumulació de notificacions, de fet la propia unitat ha confirmat que es tracta de més de 12.000 enviaments sense repartir i alguns d’aquests resten pendents des de la setmana del passat 22 de setembre.

Aquesta acumulació està provocant que es lliurin a oficina vàries notificacions caducades amb la corresponent queixa i malestar dels usuaris i usuàries de Correos.

Durant aquesta mateixa jornada, s’ha visitat també a Sabadell una altre unitat de repartiment, la qual pateix el mateix problema. En aquesta unitat de repartiment existeixen 23 seccions de les quals sempre hi ha 3 sense cobrir. A més, cal tenir en compte que tant les baixes laborals com les APs, desplaçaments, entre d’altres tampoc s’han arribat a cobrir.

Des de la UGT, reclamem una solució perquè cessi aquesta sobrecàrrega de treball constant dels companys i companyes i també posar fi al descontentament dels ciutadans i ciutadanes que estan patint aquesta situació.