Els treballadors i treballadores que realitzen la Neteja Viària de Sant Feliu de Llobregat, amb el suport dels sindicats UGT de Catalunya i CCOO, s’han vist obligats a convocar una vaga de 6 dies, des del 8 fins al 13 d’octubre de 2022 durant tota la jornada laboral.

Aquesta decisió ve motivada degut a la intransigència i el tarannà de l’empresa FCC, pel que fa la negociació del conveni col·lectiu que afecta les treballadores i treballadors d’aquest servei.

Després de diverses reunions entre l’empresa i els treballadors, FCC no accepta negociar qüestions tan fonamentals per als treballadors com són, pujades salarials que tinguin en compte la situació econòmica actual o millores socials com l’adaptació la jornada laboral, de tal manera que el personal de neteja viària de Sant Feliu pugui disposar de caps de setmana de descans alterns.

Davant d’aquesta situació, es va decidir dur a terme accions que no afectessin el servei i mostressin el malestar de la plantilla per la forma en la qual l’empresa està actuant en la negociació del conveni. Es van repartir volants informatius i sobre les concentracions a la Plaça de La Vila. La primera d’elles el dia 23 de juny, poc abans d’iniciar la mateixa, FCC procedeix a comunicar l’acomiadament d’un treballador. L’empresa, amb aquest acte, pretenia donar un missatge i condicionar als treballadors, ja que els motius al·legats en l’acomiadament, tenen relació amb opinions realitzades pel treballador i no amb la seva activitat laboral.

El dia 30 de juny, poc abans de l’inici del Ple Municipal, es van tornar a concentrar i representants dels treballadors van intervenir en aquest, per a informar de com estava la situació de la negociació del conveni, sobretot després de l’acomiadament del company. Tant els treballadors de l’empresa, com els sindicats UGT i CCOO considerem que el treballador acomiadat ha de ser readmès de manera immediata.

La voluntat dels treballadors i treballadores és aconseguir acords abans d’arribar a realitzar la vaga. Per aquest motiu, es fa la convocatòria amb gairebé un mes d’antelació i s’anuncia que es duran a terme accions, que no afectin el servei, encaminades a solucionar el conflicte, però no s’acceptaran propostes que suposin pèrdua de poder adquisitiu ni que impedeixin la millora de les condicions socials. Des dels sindicats, es sol·licita a l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat que mediïn amb l’empresa per tal de trobar una solució al conflicte.