UGT – Serveis Públics de Catalunya organitzem la III Assemblea Virtual el dijous, 5 de maig a les 10:00 hores, a través de la plataforma virtual BigBlueButton. La durada serà aproximadament de 2 hores.

 

L’eix principal de l’assemblea d’enguany, serà donar a conèixer l’Estratègia catalana de seguretat i salut laboral (2021-2026) que estableix com un dels seus objectius transversals la perspectiva de gènere.

L’estratègia inclou la perspectiva de gènere en totes les seves accions, alhora que cerca integrar la dimensió de gènere en la prevenció de riscos laborals per millorar les condicions de treball de forma general.

És necessari conscienciar-nos de les desigualtats de gènere i com influeixen en els riscos laborals per tal de protegir la salut de totes les persones treballadores; en definitiva cal abordar les necessitats i situacions diferenciades d’homes i dones que tenen impacte en la Prevenció de Riscos Laborals.

També aprofitarem l’assemblea per parlar del Gabinet de Seguretat i Salut i Medi Ambient de la nostra federació: qui en forma part, quines són les seves funcions i com pot col·laborar en el dia a dia de les delegades i delegats de prevenció de la UGT.

 

Programa:

Presentació

Pilar González,  Secretaria de Política Sindical UGT-Serveis Públics de Catalunya

 

El Gabinet de SSLMA de la UGT – Serveis Públics de Catalunya

Xavier Borrajo, responsable SSL UGT-Serveis Públics de Catalunya

Prevenció de Riscos Laborals i perspectiva de gènere

Carmen Márquez, Tècnica de l’Oficina Tècnica de PRL UGT de Catalunya

 

Cloenda

Encarna Fernández, Secretaria General UGT-Serveis Públics de Catalunya

Moderarà l’acte: Sílvia Martínez, Responsable SSL Educació Pública UGT – SP Cat

 

Podeu accedir a l’acte a través de la plataforma BigBlueButton en el següent enllaç:

Assemblea virtual de delegats/des de prevenció (Jornada Salut Laboral 2022)

 5 de maig de 2022, 10:00h

https://aula.forumformat.com/b/adm-oxf-u6a-2c8

Us informem que l’acte serà gravat