Inspecció de treball dona la raó a UGT sanitat davant la denúncia interposada per falta de documentació dels EPIs (Equips de Protecció Individual) subministrats al personal sanitari durant la pandèmia en l’Institut Català de la Salut.

El febrer de 2021, UGT va interposar una denúncia davant inspecció de treball atès a les negatives de les reiterades peticions dels certificats i documentació annexa dels EPISs subministrats, aquesta documentació havia de ser lliurada als delegats i delegades de prevenció com a part del dret d’informació i protecció de les persones treballadores a un treball segur i saludable, no es va arribar a complir aquesta obligació.

Ahir, vam conèixer el requeriment de la Inspecció de treball que obliga a l’Institut Català de la Salut lliurar de manera immediata tota aquesta informació, que inclou tant les instruccions i informació del fabricant de cada equip de protecció, com les fulles de validació de l’empresa LOGARITME i els certificats que validen la declaració de compliment del Reglament (UE) 2016/425.

Valorem molt positivament aquest requeriment que posa de manifest el valor dels delegats i delegades de prevenció i les seves funcions emparades per llei.