La jornada, celebrada el 8 de maig del 2024, es va enfocar en temes laborals que sovint són passats per alt però que poden tenir greus conseqüències per a la seguretat i la salut.

El programa va incloure presentacions sobre el radó, un element radioactiu present als llocs de treball i l’amiant, un material cancerigen utilitzat anteriorment i encara present en alguns llocs de treball, destacant la necessitat de substituir-lo de forma segura i controlar-ne l’exposició.

Es va ressaltar la importància de l’acció sindical i el paper dels delegats i delegades de prevenció per fer front a aquests riscos per garantir condicions laborals dignes, saludables i segures.

L’esdeveniment va concloure amb una sessió d’intercanvi d’opinions entre els assistents.