Per acord de govern del 7 de desembre de 2021, el Govern ha aprovat el primer tràmit de la Llei d’ocupació pública catalana.

Diu literalment l’acord de govern:

Establir  mecanismes  per  permetre  la  mobilitat  laboral  entre  les  diferents administracions  públiques  catalanes.

Però com ens hem de creure això si han suprimit l’excedència voluntària per incompatibilitats del personal funcionari, limitant la seva promoció professional a l’hora d’accedir a llocs d’interinatge d’altres cossos.

Aquesta mesura és d’aplicació a totes les administracions catalanes, així i tot, ni havien comunicat res, ni havien informat de res prèviament.

Com es podrà fer la mobilitat amb altres administracions si s’han carregat la millor mobilitat dintre de cada administració?.

Potser estan pensant en la mobilitat obligatòria entre administracions, perquè la voluntària se l’estan carregant, igual que la promoció. Si no tens mèrits d’on els trauràs si no pots agafar una excedència per incompatibilitats?

Ara totes aquelles persones que tinguin una vinculació fixa amb l’Administració de la Generalitat només podran accedir a un interinatge per la via de l’excedència per interès particular, amb totes les restriccions que això suposa com són el fet de tenir un mínim de 5 anys de serveis efectius i romandre en la situació d’excedència per interès particular un mínim de dos anys (requisits que no eren necessaris en l’excedència per incompatibilitats).

Diu literalment l’acord de govern:

s’impulsa una millora de la qualitat institucional de les places d’ocupació pública introduint elements bàsics d’innovació que facin de la funció pública una institució amb un alt grau de professionalització, imparcial i responsable, i amb una indubtable vocació de servei a la ciutadania

Hem d’entendre que ara els empleats públics de les administracions catalanes no tenim aquest alt grau de professionalització, d’imparcialitat i responsabilitat, i una dubtosa vocació de servei a la ciutadania?.

A la UGT pensem que ja tenim tot això, ho hem demostrat sobradament. El que no tenim són governants que sàpiguen organitzar l’administració catalana per dotar-la d’un major grau d’eficàcia i eficiència, de mitjans materials i personals, de revertir les retallades que ens han portat on ens han portat.

Segurament som l’única administració d’Europa Occidental que no tenim tipificat al règim disciplinari de la nostra administració ni l’assetjament laboral, ni l’assetjament sexual, i això de qui és culpa?,  de la imparcialitat, de la responsabilitat, de la professionalitat?, O d’uns governants que diuen una cosa i fan la contraria?.

Amb tot això no en tenen prou, encara surten amb altres finalitats de la nova llei d’ocupació pública de Catalunya:

Per què tot el que ens beneficia als treballadors i treballadores s’ha de modificar a pitjor i el que ens perjudica s’ha de perpetuar?

Els empleats públics de Catalunya ens mereixem un respecte, i més després d’haver aconseguit que el funcionament de les administracions hagi estat exemplar amb una pandèmia a sobre, amb confinaments, amb posar el nostre material al servei de l’administració per tirar endavant un bon servei als ciutadans, mentre molts dirigents ficaven el cap sota l’ala, que d’això també hem pres nota.

Rectifiquin, millor rectificar que anar contra els interessos de quins han fet l’esforç més gran de la història de les administracions públiques.