Ara fa unes setmanes s’ha complert el primer any de la constitució de la taula de negociació del 1er Conveni Sectorial del Sector de la Recerca de Catalunya.

Els sindicats venen d’un procés de 10 anys lluitant per tenir un conveni al sector. El conveni sectorial regularà unes bases universals per les condicions de treball al sector de la recerca, ordenarà aspectes comuns d’organització del treball i establirà una estructura de negociació col·lectiva per la seva implementació als centres de treball. A més, fixarà unes condicions de competència comunes a totes les entitats de Recerca de Catalunya.

Tant UGT de Catalunya com CCOO de Catalunya volen un conveni amb una estructura de 4 àrees funcionals, amb 9 grups professionals, amb un mínim de dos nivells a cada grup professional. En matèria de salaris, reclamen un conveni que redueixi la arbitrarietat salarial, amb salaris justos amb uns complements acordats amb els representants de les persones treballadores; també volen establir instruments objectius de carrera professional; que es duguin a terme increments salarials que afectin a tot el salari; reclamen una jornada i uns permisos que estiguin en consonància amb la jornada mitja del sector. També, que el conveni compti amb ultractivitat indefinida (duració de la vigència mentre es negocia), per no haver de patir a la negociació per que el conveni perdi la seva vigència.

Després d’un any s’han arribat a consens però també a molts desacords. Els desacords afecten a totes les matèries, però on més diferències hi ha és en la matèria retributiva:

  • Volen pagar el mínim possible al personal predoctoral. No volen parlar de millorar les condicions econòmiques del col·lectiu més nombrós i pitjor pagat del sector.
  • No volen crear complements objectius i que afectin a tothom. El que volen és crear molts complements salarials arbitraris per poder seguir pagant més a qui ells volen.
  • No volen aplicar, als treballadors i treballadores actuals del sector, l’estructura salarial que es pacti en el conveni. Només  aplicaria al personal de nova contractació.
  • Volen que els complements personals puguin absorbir els possibles increments salarials, fent que el salari real no pugi.
  • No volen garantir actualitzacions salarials per a tothom, una altra vegada més, volen deixar aquest tema en mans dels criteris desigualitaris de cada centre.

També hi ha altres desacords: volen una jornada anual de 1764 hores, molt per sobre de qualsevol jornada actual als centres de recerca; pràcticament sense millora en els permisos legals; la creació d’un R-0 a l’àrea funcional d’investigació (una etapa anterior al personal investigador predoctoral, allargant la precarietat del col·lectiu), etc. Volen un conveni que perpetuï les desigualtats existents sense millorar les condicions.