Els treballadors i treballadores d’ARCA SERVEIS AMBIENTALS EMPRESA  D’INSERCIÓ SLU d’Argentona han ratificat en assemblea, l’acord al qual van arribar el comitè i l’empresa.

Amb aquest pacte, queda desconvocada la vaga indefinida que havia de començar avui i que coincidiria amb la festa major del municipi.

L’acord inclou un nou conveni laboral per als propers quatre anys, que recull part de les demandes sol·licitades pel comitè i que representen una millora significativa a les proposades amb anterioritat.

En quant a les condicions econòmiques pactades:

–          Any 2022: Manteniment de les taules salarials vigents

–          Any 2023: Creació d’una quarta paga, denominada ‘paga de setembre’, on el seu import correspondrà a l’increment de l’1% del salari brut de l’any 2022.

–          Any 2024: La paga de setembre es veurà incrementada en un 2,5% del salari brut anual de l’any 2023.

–          Any 2025:  La paga de setembre s’equiparà amb la resta de pagues, incloent la percepció de l’antiguetat.

També s’inclourà un premi de vinculació de 60€ per any de servei pel personal que es jubili amb 66 anys.

Des de la UGT de Catalunya volem agrair tant el recolzament dels nostres companys i companyes com l’esforç per part de l’empresa d’arribar a un acord, tot i sabent que l’Ajuntament no preveu cap tipus d’augment durant la duració de la licitació.