La Síndrome d’estar cremat pel treball (SCT) o Burnout és la resposta a una situació d’estrès laboral crònic produïda per determinats factors estressants emocionals, interpersonals i organitzatius relacionats amb el treball. Es tracta, per tant, d’una afectació emocional i psicològica, amb importants conseqüències físiques, que pot arribar a cremar o a esgotar totalment a les persones que la pateixen.

En aquesta jornada es defineix i s’identifica la SCT, quins són els seus factors de risc i els símptomes que la caracteritzen, les mesures preventives i d’afrontament que podem aplicar, així com la normativa d’aplicació per prevenir-la i les sentències en les que ens podem recolzar si hem de demanar el seu reconeixement com una contingència laboral.

Teniu disponible a la nostra web la Guia sobre “La síndrome d’estar cremat pel treball o burnout” que ha publicat la Secretaria de Política Sindical:

   https://www.ugt.cat/wp-content/uploads/2023/11/guia_sct_burnout_2023.pdf