La UGT demanarà la dimissió de l’ alcalde i del regidor de RRHH als que consideren els principals responsables polítics de dues condemnes judicials a l’ Ajuntament per vulneració del dret fonamental de llibertat sindical, de sis reclamacions per manca de transparència en la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública de Catalunya resoltes cadascuna d’ elles en favor de la UGT i de l’ accés impropi a dades de caràcter personal de la ciutadania del sistema de videovigilància instal·lat al municipi per un càrrec polític en comptes de per funcionaris públics.

En novembre de 2019 la UGT de Catalunya va sol·licitar una reunió amb l’ alcalde de la corporació arrel d’ un conflicte laboral amb el col·lectiu de treballadors dels vigilants municipals. A dia d’ avui, gairebé 2 anys i mig després, l’ alcalde ni tan sols ha donat resposta a la sol·licitud de reunió. Fins i tot s’ha posat clarament de manifest el menyspreu més absolut per la llibertat sindical dels treballadors i valent-se d’ una insòlita manca de transparència s’ha dificultat, limitat i en alguns casos impedit el dret d’ accés a la informació pública de forma reiterada resultant “una actitud impròpia per part d’ una administració pública.

La persona que per delegació lidera aquesta inacceptable actuació municipal és el regidor de RRHH, qui des del principi, per no resoldre o admetre presumptes irregularitats, abusos o possibles millores de les precàries condicions laborals del treballadors municipals, s’ escuda i es justifica en l’ existència d’ acords i informació pública que a dia d’ avui encara ni tan sols ha facilitat a la UGT de Catalunya, tot i haver-se sol.licitat en reiterades ocasions. La UGT ha hagut de recórrer a organismes públics que milloren el control ciutadà davant conductes de corrupció (tal com ho defineix l’ Observatori Ciutadà contra la Corrupció) com la Comissió de Garantia del Dret d’ Accés a la Informació Pública de Catalunya, l’ Autoritat Catalana de Protecció de Dades o els mateixos jutjats, per poder exercir i defendre el paper constitucional delegat de defensa dels drets i interessos dels treballadors. De fet, l’ ajuntament finalment, després de dos anys sense respondre a la UGT, s’ ha vist obligat a reconèixer davant la Comissió de Garantia d’ Accès a la Informació Pública que la informació pública en la que es basen per mantenir les precàries i abusives condicions laborals dels vigilants municipals no la troben.

Per altra banda, hi ha una segona condemna judicial a l’ Ajuntament o en el jutjat ja ha hagut d’ imposar el pagament de les costes judicials a la corporació, les quals han pujat 2.000 €.

Però aquesta inacceptable situació és encara més greu. El col·lectiu de treballadors dels vigilants municipals van informar-nos, com als seus representants legals, d’ una greu situació protagonitzada novament pel regidor de RRHH. Ens referim a uns fets podrien representar una clara usurpació de funcions pròpies dels cossos i forces de seguretat, així com un abús inacceptable en l’ accés a dades de caràcter personal de la ciutadania enregistrades pel sistema de videovigilància instal·lat a via pública del municipi.

Resulta que quan es van instal·lar les càmeres de videovigilància en el municipi es va informar verbalment als vigilants, tan pel regidor de RRHH com per l’ alcalde de la corporació, que quan per raons de seguretat necessitessin dades enregistrades per les càmeres públiques, era el regidor l’únic encarregat d’ accedir a la base de dades i a totes les imatges enregistrades pel sistema. Defet, aquest ha sigut el procediment habitual que els agents han hagut de seguir des de que es van instal·lar les càmeres en el 2019. Funcions de seguretat ciutadana més pròpies de funcionaris públics habilitats. Tanmateix, segons els vigilants municipals, els requeriments de dades d’ investigació del cos de MMEE estarien arribant igualment al regidor de RRHH com un funcionari més dels cossos i forces de seguretat.

La UGT ha hagut de presentar ens els últims mesos 2 escrits més en l’ Ajuntament de Vallgorguina demanant documentació pública sobre la legalitat d’ aquest sistema de videovigilància. Escrits que o no es responien per part de la corporació o es responien amb evasives, havent de recórrer novament a l’ organisme públic garant de la transparència en Catalunya interposant noves reclamacions/denúncies. I finalment s’ ha esbrinat que l’ ajuntament de Vallgorguina havia instal·lat les càmeres a l’ any 2019 i s’ haurien estat utilitzant i accedint a les bases de dades de les imatges enregistrades dels veïns sense gaudir de la preceptiva autorització de la Comissió de Control de Dispositius de Videovigilància de Catalunya, donat que en una de les reclamacions que la UGT va haver d’ interposar davant la comissió pública de transparència la corporació finalment es va veure obligat a informar en Gener del 2022 que encara no disposaven d’ aquesta autorització i que encara s’ estava tramitant. Més encara, després de diverses evasives per part de l’ ajuntament, finalment, davant la comissió pública de transparència, també s’ ha vist obligat a haver d’ identificar al regidor de RRHH com la persona responsable d’ accedir a les bases de dades, enregistraments i imatges del sistema de videovigilància del municipi. I encara més, els vigilants van localitzar recentment una càmera de vigilància instal·lada en les seves dependències municipals, de característiques tècniques diferents a les de la resta del sistema de videovigilància, sense cap tipus de l’ obligada senyalització i/o avís a la ciutadania i que, presumptament, estaria enfocant a l’ aparcament dels vigilants, a un parc infantil i a la vorera que es dirigeix al Centre de Salut Municipal. Càmara de dubtosa legalitat i que, juntament amb la resta de circumstàncies, han sigut posades en coneixement, per part de la UGT, a l’ Autoritat Catalana de Protecció de Dades perquè pugui comprovar, a més, la seva legalitat.

Tot i així, la UGT de Catalunya, amb independència de la consideració final de legalitat o il·legalitat, considera del tot impropi i inadmissible aquesta usurpació de funcions de vigilància i control pròpies de les forces i cossos de seguretat. No és admissible que un dispositiu de videovigilància públic que gravi a quines hores surten i entren els veïns de les seves zones de residència, si van o no al Centre de Salut o si un dels seus vehicles estan sent investigats o no pels cossos de seguretat públics hagi d’ estar en mans d’ un càrrec polític enlloc de per funcionaris públics degudament habilitats. A dia, d’avui la corporació encara no ha facilitat a la UGT l’ autorització de la Comissió de Control de Dispositius de Videovigilància de Catalunya de les càmeres de seguretat instal·lades en al via pública per poder comprovar els termes d’ utilització i capacitació del sistema.

La UGT de Catalunya estudiarà si totes aquestes pràctiques finalment constitueixen una conducta encara més greu.