Des de fa dos cursos, la UGT ha manifestat al Departament d’Educació el desacord envers com s’estan duent a terme les gestions a aquest cicle d’educació infantil a les escoles rurals en els municipis amb baixa densitat de població on amb un nombre molt reduït d’infants d’entre un i tres anys no resulta sostenible la creació d’una llar d’infants.

Aquesta realitat comporta la impossibilitat d’escolarització d’aquests nens i nenes o bé, la seva escolarització en poblacions properes on segueixen la seva educació posterior. Per aquest motiu, es va valorar l’oportunitat de dotar d’una organització específica a l’escola rural de titularitat del Departament d’Educació de la Generalitat afavorint que es pugui impartir, en alguns centres, l’ensenyament del primer cicle d’educació infantil.

En la prova pilot, el Departament va contractar a Educadores de Llars d’infant per gestionar les aules d’aquests centres. En finalitzar la prova, es va contractar la figura de TEEI per fer funcions d’Educadora de llar d’infants per estalviar-se el cost d’una categoria superior tot i realitzar les mateixes funcions. La UGT es va negar a signar aquest acord degut l’abús sense precedent i un menyspreu per tots i totes les treballadores EDU i TEEI.

Aquest fet va generar que la UGT interposés un conflicte col·lectiu en el qual el Tribunal va determinar la via jurídica més adient seria la demanda individual, en la que es reconegui que les funcions que fan les Tècniques Especialistes d’Educació Infantil d’Escoles rural i Zers corresponen a una categoria B (Educadores de llars d’Infants).

Aquest curs, s’ha anunciat l’ampliació de més municipis amb aquestes tipologies de centres. Fet que suposa l’obertura d’aules amb infraestructures inadequades (tant pels infants com pels treballadors i treballadores) o obres inacabades on havien de conviure en mig de material i espais on es posava en perill el seu dia a dia, quelcom la UGT va tornar a interposar un altre denúncia a inspecció de treball.

Des de la UGT es vol manifestar el desacord amb el Departament d’Educació envers com s’està duent la gestió de les llars d’infants rurals. Per la seva part, s’han tornat a denunciar tots aquests fets per segona vegada a Inspecció de Treball, als jutjats i al Departament d’Educació.

S’entén que les denúncies realitzades no han prosperat, segons la interpretació dels nostres serveis jurídics, perquè cada treballadora ha de denunciar la seva situació particular.

La UGT no descarta iniciar actes de protesta i reivindicacions si no es deixen de precaritzar les feines de les treballadores i treballadors del sector i es posa fi a aquesta situació denigrant.