La UGT, primera força sindical de l’Administració General de l’Estat a Catalunya i augmentant la seva representació.

En les eleccions sindicals celebrades el 20 de juny, en l’àmbit de l’Administració General de l’Estat, la UGT Serveis Públics Catalunya, guanya les eleccions i es consolida com a primera força sindical a Catalunya, aconseguint 35 delegats i delegades i un 28% de representació. Des de els comicis del 2016 amb 23 delegats i delegades i  32 en els del 2019 que reflexa un important avanç progressiu.

Des d’UGT agraïm a tots els treballadors i treballadores que han participat en les eleccions, així com a totes aquelles persones que han donat suport a les candidatures d’UGT, i ens comprometem a treballar de manera conjunta i col·laborativa amb la resta de delegats i delegades electes per a aconseguir “millors condicions laborals i un futur més pròsper” per a tots els treballadors i treballadores de l’Administració General de l’Estat, a Catalunya.

La victòria d’UGT Serveis Públics, en aquestes eleccions sindicals representa “un gran impuls” per al sindicat a la regió, i suposa un “clar reconeixement” al treball i el compromís que la UGT ha demostrat “sempre” amb els treballadors i treballadores.

“Junts continuarem lluitant pels nostres drets laborals”


UGT, primera fuerza sindical de la Administración General del Estado en Cataluña y aumentando su representación.

En las elecciones sindicales celebradas el 20 de junio, en el ámbito de la Administración General del Estado, la UGT Servicios Públicos Cataluña, gana las elecciones y se consolida como primera fuerza sindical en Cataluña, consiguiendo 35 delegados y delegadas y un 28% de representación. Desde los comicios del 2016 con 23 delegados y delegadas y 32 en los del 2019 que refleja un importante avance progresivo.

Desde UGT agradecemos a todos los trabajadores y trabajadoras que han participado en las elecciones, así como a todas aquellas personas que han apoyado a las candidaturas de UGT, y nos comprometemos a trabajar de manera conjunta y colaborativa con el resto de delegados y delegadas electas para conseguir “mejores condiciones laborales y un futuro más próspero” para todos los trabajadores y trabajadoras de la Administración General del Estado, en Cataluña.

La victoria de UGT Servicios Públicos, en estas elecciones sindicales representa “un gran impulso” para el sindicato en la región, y supone un “claro reconocimiento” al trabajo y el compromiso que la UGT ha demostrado “siempre” con los trabajadores y trabajadoras.

“Juntos continuaremos luchando por nuestros derechos laborales”