Des d’UGT volem agrair als treballadors de la AEAT de Barcelona, el reconeixement que han realitzat del treball portat a terme pels nostres Delegats Sindicals durant aquests difícils anys que hem viscut, marcats per la crisi sanitària de la COVID-19.

Es tracta, d’un reconeixement a la negociació portada a terme tant a nivell Estatal (negociacions mobilitat, teletreball, PIA, Acord Carrera, etc) com la reclamació de les millores de les condicions laborals dels empleats i empleades públiques de la AEAT de la província de Barcelona, sent el sindicat que ha presentat una major quantitat de reclamacions i propostes a la Direcció de la AEAT de Catalunya, i l’únic sindicat de la AEAT de Barcelona que ha presentat diverses denúncies davant la Inspecció de Treball i l’Autoritat Sanitària de Catalunya, per a garantir la seguretat i la salut dels treballadors de la AEAT.

Els representants d’UGT, continuarem amb el nostre compromís per a millorar les condicions laborals dels treballadors de la AEAT de Barcelona, avalats en aquest moment per aquests resultats que acrediten el suport de gran part dels treballadors de la AEAT d’aquesta província.

La UGT som primera força sindical a Catalunya conjuntament amb el sindicat GESTHA.