L’any 2018, la UGT de Catalunya va signar l’acord per l’inici del procés d’estabilització i consolidació del personal temporal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Aquest, era un acord molt ambiciós a partir del qual, 30.000 places sortien a oferta pública amb l’objectiu de donar estabilitat a les plantilles i reduir la vergonyosa taxa de temporalitat que patia la nostra administració, taxa que va recaure en el conjunt de persones treballadores que dia a dia feien l’esforç per donar el millor servei possible a la ciutadania de Catalunya sense saber en quin punt es trobaria el seu futur laboral l’any següent.

Quatre anys després la UGT de Catalunya torna a signar un acord, que encara resulta més ambiciós amb un nou procés d’estabilització d’ocupació temporal en l’administració de la Generalitat, que afecta a prop de 47.000 places més i resulta més integral, ja que afecta també al sector públic de la Generalitat (Empreses públiques, consorcis i fundacions), quelcom representa aproximadament 200 empreses, i una xifra aproximada de 10.000 persones temporals.

L’objectiu és clar: fins al 31 de desembre del 2024, data límit per resoldre tots els processos selectius que es deriven d’aquests acords de 2018 i 2022, la temporalitat en la nostra administració sigui residual i molt per sota del 8%.

Els quatre sectors del personal de l’administració de la Generalitat (Docents, estatutaris, tècnics i administratius, i personal laboral) veuran reduïda la temporalitat i augmentada l’estabilitat, quelcom s’ha de reflectir directa i necessàriament en la qualitat del servei i en un major àmbit d’atenció al conjunt de la ciutadania, ja que moltes places conjunturals en aquest procés es consoliden com a places estructurals.

El total de les places acordades segons els criteris que marca la Llei 20/2021 de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, es distribueix de la següent manera:

ÀMBIT   Mèrits   Conc-opos   Total
Laborals 3.697 728 4.425
Tècnics 6.026 1.632 7.658
Docents 12.504 14.593 27.097
Estatutaris 5.357 2.291 7.648
Total   27.584   19.244   46.828

 

La negociació de l’aplicació dels criteris ens ha permès incorporar 8.191 places més de les que apareixien en el primer esborrany de l’administració, 1.774 a mèrits i 6.417 a concurs-oposició, el que significa incrementar les places inicials en un 21,2%.

El resultat dels dos processos d’estabilització (2018 i 2022) ens permetrà estabilitzar 77.000 persones treballadores dins d’un total de 178.000 persones treballadores amb les quals compta actualment la nostra administració i més de 10.000 persones del sector públic.

Des de la UGT de Catalunya ens mostrem molt satisfets de tots els objectius assolits fins ara, i en els quals hem estat un element essencial:

– Els acords de 2017 i 2018 que van ser històrics en l’administració pública, i el primer pas per a la reducció de la temporalitat.

– El Real Decret 14/2021, el qual va ser el punt de partida de tot el que s’ha acordat i legislat després, amb petites modificacions.

– La llei 20/2021 que va acollir en el seu text el que a nosaltres se’ns havia negat a la negociació.

Finalment, hem de dir que aquest acord no pot ser el final de cap camí, nosaltres només som part de la solució i tot això ha de comportar l’inici d’una nova negociació de la següent fase que és el contingut de les convocatòries, i com es porta a terme el procés per tal de respectar el dret a la mobilitat voluntària i a la promoció interna.