L’envelliment dels professionals de SEM suposa un risc pels propis treballadors i pels pacients que reben l’assistència sanitària.

Els professionals de SEM desenvolupen la seva tasca amb una alta exposició a riscos, penositat laboral, insalubritat i amb elevada exigència, tant física com psicològica. Aquests requeriments psicofísics necessaris per mantenir condicions laborals segures pels treballadors i nivells de qualitat assistencial pels pacients, no es poden garantir a una edat laboral avançada.

El 19 % dels professionals de SEM es troben entre els 55 i els 65 anys, inclús hi ha territoris de Catalunya on gairebé 1 de cada 4 treballadors es situa en aquesta franja edat.

La situació empitjorarà els propers 5 anys quan el 25 % dels treballadors arribarà a una edat compresa entre 55 i 65 anys. Aquest percentatge arribarà al 34 % en alguns territoris de Catalunya.

Aquesta alarmant situació incrementa considerablement el risc sobre els professionals de SEM i compromet la seguretat del pacient.

Calen mesures urgents i des de UGT demanem:

  • Que de forma immediata s’apliqui la jubilació parcial al 75%, amb el 25% de la jornada laboral restant destinada a tasques de no assistència directa al pacient.
  • L’establiment dels coeficients reductors de l’edat de jubilació per raó d’activitat, fet que contempla la Llei General de la Seguretat Social.