Des de l’any 2012 la Generalitat de Catalunya impedeix als treballadors públics fer ús dels Fons d’Acció Social (FAS)

Ja fa gairebé deu anys que els empleats públics afectats pels pressupostos generals de la Generalitat de Catalunya no poden accedir a les ajudes socials que donen cobertura a les necessitats de les treballadores i els treballadors amb salaris més baixos. El FAS (Fons d’Acció Social) està destinat a complimentar els salaris dels empleats més desfavorits, mares i pares que han de fer front a despeses derivades de fills amb discapacitats, estudis universitaris, guarda legal, etc. Una partida pressupostària que a la resta de l’Estat té la cobertura de la Ley General de Presupuestos i que a Catalunya encara no s’ha restituït.

És en aquest sentit, la UGT Serveis Públics de Catalunya ha fet arribar la petició de la supressió dels articles 25.7 i 25.8 del Projecte de Llei dels pressupostos de la Generalitat que impedeix que milers de treballadores i treballadors puguin fer ús d’aquest dret. Consideren que uns pressupostos expansius, tal com han anunciat els Grups Parlamentaris que els hi donen suport, no poden significar continuar mantenint les polítiques de retallades que van decretar la dreta política i econòmica del nostre país.

Des de la UGT Serveis Públics de Catalunya esperen que en la tramitació parlamentària tots els Grups Parlamentaris amb representació siguin sensibles a aquesta reivindicació i donin per finalitzada aquesta injusta restricció.