S’inicia la mobilització en la Inspecció de Treball i Seguretat Social en protesta per l’incompliment del Govern amb l’acord que recull mesures fonamentals per a salvar el funcionament de la ITSS

El pròxim 22 de març es convoquen concentracions de protesta en tots els centres de treball de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i el 30 de març es convoca una primera jornada de vaga de tota la plantilla.

Després de vuit mesos d’espera només es concreta l’incompliment del Govern de l’acord adoptat el passat 7 de juliol que recollia una sèrie de mesures fonamentals per a salvar el funcionament de la ITSS.

La Inspecció de Treball i Seguretat Social sofreix una acumulació de dèficit que possa la seva activitat a la vora del fracàs. Es manca de la plantilla necessària, es manca dels recursos tècnics i materials fonamentals. No existeix un reconeixement a l’esforç de la seva plantilla i la col·laboració d’aquesta, que és el que ha salvat el funcionament d’aquesta institució en els últims anys, està en vies d’esgotar-se.

Totes les organitzacions que subscriuen aquesta nota de premsa han convocat un primer dia de vaga de 24 hores de tota la plantilla de la Inspecció de Treball i Seguretat Social per a el pròxim dia 30 de març.

Amb caràcter previ i com primera mesura de protesta de caràcter col·lectiu, s’han convocat concentracions dels treballadors i treballadores de la ITSS davant cadascuna de les seves seus provincials per al dia 22 de març entre les 12.00 i les 12.30 hores, en la Comunitat Autònoma de Canàries l’horari serà d’11.00 a 11.30 hores per a fer-lo coincident amb l’acció en àmbit peninsular.

Encara que, per part de les organitzacions convocants, s’ha mantingut una posició excepcionalment moderada en el que a les exigències d’aplicació d’un acord que ja té vuit mesos de retard, s’ha arribat a un punt on sol pot concloure’s la voluntat del govern d’incomplir el mateix i provocar el complet abandó de l’organisme i de la seva plantilla.

No podem romandre en silenci quan, d’una banda, el ministeri i altres òrgans d’aquest govern, enalteixen el paper de la ITSS i el treball que des d’aquesta institució ha d’abordar-se en el futur i per un altre s’obliden de reforçar-la i menyspreen les mesures essencials que s’havien acordat com a primer pas per a superar els dèficit existents en aquest organisme.

Sorprèn encara més si cap la feblesa dels màxims responsables del Ministeri de Treball i Economia Social que renuncien a defensar un acord que ha estat subscrit per ells, avalat per la mateixa ministra, i que respon a un diagnòstic compartit per a buscar les solucions necessàries en la Inspecció de Treball i Economia Social que hagués de servir per a construir la institució que aquest país necessita en aquest segle XXI.

És indubtable que obrir un conflicte en la Inspecció de Treball i Seguretat Social pot tenir conseqüències que afectin la ciutadania. No està en la nostra voluntat propiciar una deterioració encara major del nostre organisme, però de cara al futur serien molt més perillós transigir i mantenir-nos en silenci davant decisions polítiques que propicien una situació que en el seu desenvolupament futur posa en risc el paper i la qualitat del servei que ha de garantir-se des de la ITSS.