El 26 de gener UGT i CCOO convoquem una  concentració a la seu de la patronal “La Confederació” com a resposta a la proposta salarial del Conveni d’Acció Social amb infants, joves, famílies i persones en situació de risc.

UGT i CCOO convoquem una nova concentració a la seu de la patronal, La Confederació, en senyal de repulsa a la seva proposta de quasi congelació salarial desde l’any 2019 fins el 2022 del conveni d’Acció Social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc.

Reivindiquem un conveni que garanteixi l’actualització salarial i la millora de les condicions laborals d’unes 10.000 persones treballadores dels Serveis Socials externalitzats de tot Catalunya, que en l’última dècada, han perdut més d’un 11% de poder adquisitiu (sense tenir en compte les pujades de l’IPC de finals de 2021).

La voluntat de la patronal, ha estat clarament orientada a impedir un acord que permeti avançar en la millora de les condicions de treball del sector. L’any 2020, amb la crisi sanitària de la COVID-19, les nostres reivindicacions per millorar les condicions laborals, van quedar soterrades per les problemàtiques econòmiques i sanitàries associades a la pandèmia global.

Finalment, el Decret Llei 39/2020 acordava un increment de tarifes pagades per l’administració als serveis relacionats amb la infància i l’adolescència. Tot i que els increments de tarifes estaven al voltant del 3%, La Confederació, només estava disposada a pactar un augment salarial de l’1% pel 2020 (amb efectes retroactius des de gener), i un 0,5% pel 2021.

Fruit de la mediació amb el Departament de Treball el passat 20 d’octubre de 2021 la patronal va oferir un insuficient 2,1% de pujada salarial per la totalitat d’anys 2019-2022.

Al nostre sector ens trobem amb professionals de primera (els que depenen directament de les diferents administracions: funcionaris i personal laboral) i professionals de segona (els contractats per les empreses del tercer sector social i als que s’apliquen les condicions del conveni). Tot i dur a terme tasques i feines iguals, les condicions laborals (retributives i no retributives) són molt diferents, trencant el principi de “mateixa feina, mateix salari”.

Les administracions (estatal, autonòmica i local) han de jugar un paper fonamental en l’equiparació de les condicions laborals i salarials del personal i això, implica dotar pressupostàriament al Pla Estratègic de Serveis Socials, 2021-2024 i al Pla de millora del sistema d’atenció a infants i joves, i les seves famílies, en situació de vulnerabilitat, 2021-2024.

Tot i el paper crucial de les administracions vers l’increment pressupostari, volem denunciar que La Confederació, amb la seva actuació tramposa i amb el tracte de menyspreu al conjunt dels sindicats i, per extensió, a les persones treballadores, està condemnant de forma perenne a la precarietat laboral del nostre sector.

Per a CCOO i UGT, després de més de tres anys de bloqueig del conveni, considerem que aquesta actitud de la patronal és provocadora i inadmissible, que lluny de ser útil per l’activitat del sector, només busca la confrontació amb les persones treballadores en un moment en què els serveis i les activitats s’han vist quasi duplicats després de la pandèmia.

CONVOCATÒRIA: CONCENTRACIÓ SERVEIS SOCIALS PER RECLAMAR CONVENI D’ACCIÓ SOCIAL I CONDICIONS SALARIALS DIGNES

LLOC: LA CONFEDERACIÓ, Carrer de València, 3, Barcelona

DIA: 26 de gener
HORA: 12 h