El Govern va aprovar, en el Consell de Ministres Extraordinari celebrat ahir, l’adaptació  del Reial decret 486/1997 de 14 d’abril, per a protegir les persones treballadores que exerceixen unes certes tasques a l’aire lliure en episodis de greus onades de calor , a través del Reial decret llei 4/2023, d’11 de maig.

En els treballs a l’aire lliure i en aquells llocs de treball que no puguin quedar tancats, s’hauran de prendre les mesures adequades per a la protecció de les persones treballadores enfront dels fenòmens meteorològics adversos incloent les temperatures extremes.”

Aquestes mesures es derivaran dels resultats de l’avaluació dels riscos laborals, en la qual hauran de tenir-se en compte les característiques de la tasca i les característiques personals. Es prohibeix el desenvolupament de tasques durant les hores del dia en les quals es donin fenòmens adversos per a aquells casos en els quals no es pugui garantir la protecció de la persona treballadora. En aquest sentit serà aplicable l’art. 23 del RD 1561/1995, de 21 de setembre, on s’indica en el seu apartat 3, que no procedeix reduir el salari de les persones treballadores afectades per aquesta mesura.

Per als casos d’alerta de nivell taronja o vermella enviats per l’Agencia Estatal de Metereología  i quan les mesures preventives no garanteixin la protecció de les persones treballadores, es fa obligatori adaptar les condicions de treball, incloent-hi la reducció o modificació de les hores de desenvolupament de la jornada. Aquestes consideracions són aplicable a tots els llocs de treball, incloent-hi aquells que l’RD 486/1997 deixa fora del seu objecte.

Des d’UGT, insistim que és important adaptar els llocs de treball a aquesta nova realitat climàtica davant la qual ens trobem i gestionar aquests riscos.

Davant aquesta conjuntura, des d’UGT proposem que es negociïn protocols per a prevenir els efectes de la calor. Reclamem que s’incrementi la labor de la Inspecció de Treball en el control del compliment normatiu i que s’abordi la problemàtica per a la codificació de les lesions relacionades amb les altes temperatures ambientals i es millori la notificació dels accidents de treball relacionats amb les altes temperatures ambientals.