Les persones treballadores de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT) es manifestaran avui dimecres 19 a la seu de la Delegació de l’AEAT a Barcelona, ubicada a la Plaça Letamendi, d’11:00 a 11:30 hores.

Les organitzacions sindicals SIAT, UGT, CSIF i CCOO han convocat aquesta concentració per exigir una millora en les condicions laborals i salarials de la plantilla, així com una negociació autèntica i efectiva davant la falta de respostes a les seves demandes per part de la direcció de l’Agència.

Aquesta protesta, de caràcter nacional i recolzada en totes les comunitats autònomes, té com a objectiu principal que l’Agència Tributària i la seva directora general, Soledad Fernández, es comprometin a entaular negociacions reals i efectives després de més de dos mesos de conflicte.

Recentment, empleats de l’Agència Tributària van ocupar el despatx de la directora general en un intent de destrabar les negociacions per millorar les condicions laborals i salarials, especialment per a aquells amb els salaris més baixos.

Els sindicats destaquen la necessitat de diverses millores, entre les quals s’ inclouen:

  • Reduir la disparitat salarial: Actualment, hi ha una gran diferència salarial entre les diferents categories dins de l’ Agència Tributària. Molts empleats, com ordenances o auxiliars administratius, perceben el Salari Mínim Interprofessional, mentre que altres grups, com Inspectors d’Hisenda i directors de departament, guanyen més de 100.000 euros a l’any, a més de productivitats.
  • Reactivació i desenvolupament de l’ acord de carrera professional i administrativa.
  • Negociació del teletreball i de les productivitats.
  • Revisió del model integral d’ informació i assistència.
  • Negociació d’ horaris especials.
  • Renovació del conveni col·lectiu del personal laboral, caducat des del 2008 i denunciat el setembre del 2022, que encara no ha estat renegociat.
  • Reconeixement del Vigilància Duanera com una professió de risc.

    Treballadors i  treballadores  i els seus sindicats esperen que aquesta mobilització serveixi per obtenir una resposta concreta i favorable a les seves demandes, millorant així les seves condicions laborals i salarials.