En reunió celebrada el 20 de juny entre el Cap Provincial de Trànsit de Barcelona i representants de la UGT Serveis Públics de Catalunya, es va discutir el tema del possible tancament de la Prefectura Local de Sabadell per falta de personal.

 En els últims mesos, els representants sindicals havien consultat sobre aquesta possibilitat durant l’última reunió trimestral. Preocupats per les implicacions que això tindria en el servei públic i l’atenció a la ciutadania de Sabadell i les localitats veïnes, van sol·licitar una reunió urgent amb el Cap Provincial de Barcelona, qui també és el coordinador de les Prefectures a Catalunya, i amb el responsable de la Prefectura Local de Sabadell.

 En una reunió anterior de la Mesa Delegada, el representant d’UGT va plantejar la problemàtica de la falta de personal en la DGT en general i específicament va preguntar sobre el possible tancament de la Prefectura Local de Sabadell a la Secretària General de la DGT.

 UGT també ha mantingut reunions amb els responsables polítics de l’ajuntament de Sabadell per a intentar, de manera coordinada, buscar solucions a aquest greu problema, que indubtablement afectarà la prestació del servei a les ciutadanes i ciutadans de la comarca del Vallès Occidental.

Davant la resposta que “no es tancarà la Prefectura Local de Sabadell” se li planteja que el fet que no “tancar la persiana” no vol dir que l’oficina pugui donar el servei necessari a la ciutadania a causa de l’extrema falta de personal (més del 90% de les cites no poden ser ateses).

UGT Serveis Públics considera crucial abordar aquest assumpte de manera urgent, amb el propòsit d’assegurar un servei públic de qualitat. Estarem atents als resultats d’aquesta reunió i adoptarem les mesures necessàries per a salvaguardar els interessos de les treballadores i treballadors afectats, així com de la ciutadania de Sabadell i les localitats pròximes.