Amb l’objectiu de donar a conèixer el PAMA, La Comisión Ejecutiva Confederal ha organitzat a Barcelona el proper 27 d’abril una matinal per presentar el Pla, respondre a les preguntes i dubtes dels assistents i conèixer les experiències de les empreses de Catalunya. El presentem amb la Secretaria de Salut Laboral del Confederal, amb l’objectiu de donar a conèixer el Pla de Prevenció i Acompanyament en Matèria d’Addiccions (PAMA) i facilitar la seva implantació a les empreses.

Les addiccions en l’àmbit laboral són un problema que requereix de l’actuació de tots els implicats, admetent que les addiccions són una malaltia que s’ha d’abordar des de la vessant preventiva, sense aplicar mesures coercitives ni disciplinàries.

El Pla de Prevenció i Acompanyament en materia d’Addiccions (PAMA) pretén contribuir a la promoció d’una cultura preventiva, tant a les empreses com a les administracions publiques, i en la búsqueda de solucions pels treballadors i les treballadores amb problemes d’addiccions, compatibilitzant la seva recuperació amb la permanència i manteniment del seu lloc de treball.
Amb un PAMA pretenem dotar a les persones representants dels treballadors i les treballadores d’una eina eficaç per poder actuar en aquesta materia, portant el seu disseny i implantació als Comitès de Seguretat i Salut mitjançant la negociació col•lectiva.

Amb l’objectiu de donar a conèixer el PAMA, La Comisión Ejecutiva Confederal ha organitzat a Barcelona el proper 27 d’abril una matinal per presentar el Pla, respondre a les preguntes i dubtes dels assistents i conèixer les experiències de les empreses de Catalunya.