La violència de gènere és aquella que,

com a manifestació de la discriminació, la situació de desigualtat i les relacions de poder d’alguns homes sobre les dones, s’exerceix sobre aquestes pel fet de ser-ho i que s’estén com a forma de violència vicària sobre les víctimes, incloent-hi menors i persones dependents.

Aquest tipus de violència constitueix una violació dels Drets Humans i és la manifestació més greu de les desigualtats de gènere que afecta principalment a les dones. Malgrat els avanços i conquestes de les últimes dècades, continua sent un dels grans problemes als quals s’enfronta la nostra societat i els efectes per als qui la sofreixen obstaculitzen de manera greu el seu accés a la igualtat d’oportunitats i a l’ús i gaudi dels Drets Humans inherents a totes les persones pel simple fet de néixer.

Podeu descarregar el document:

Protocol per la protecció de les víctimes de violència de gènere

Protocol per la protecció de les víctimes de violència de gènere

 

El Protocol per a la protecció de les víctimes de violència de gènere forma part de les accions de la Secretària de la Dona i Polítiques Socials d’UGT Serveis Públics. És fruit del nostre compromís i acció sindical diària per a construir la igualtat real en tots els centres de treball dels serveis públics.

Autora: Luz Martínez Ten. Secretària de la Dona i Polítiques Socials de UGT Serveis Públics

Traducció: Ivette Barrachina Hidalgo. Secretària d’Igualtat de UGT Serveis Públics de Catalunya

Disseny i maquetació: Secretària de la Dona i Polítiques Socials d’UGT Serveis Públics