Enguany, des de la UGT de Catalunya reprenem la campanya “Calor UGT” de sensibilització sobre els riscos de la calor extrema i les mesures de prevenció que cal aplicar i dirigida a treballadors i treballadores i els seus representants.

Des de la UGT de Catalunya hem abordat novament el tema de la calor i durant aquest estiu anirem generant nous continguts que complementin i ampliïn la campanya encetada l’any passat per dotar d’eines els treballadors, treballadores, delegats i delegades sindicals per fomentar l’adopció mesures preventives a les empreses.

Durant l’estiu publicarem, en aquesta web i a les nostres xarxes socials Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, LinkedIn, una sèrie de guies divulgatives sobre diferents actuacions i mesures preventives davant la calor. A més, cada guia anirà acompanyada d’un document divulgatiu resum destinat a les xarxes socials per fer sensibilització del tema a la població general treballadora.

En primer lloc, presentem la guia Treballs a l’aire lliure a l’estiu. Es tracta d’una guia explicativa de la modificació del RD 486/1997 per protegir adequadament els treballadors i treballadores a l’aire lliure enfront de l’estrès tèrmic. La guia, a més d’explicar l’estrès tèrmic, les seves conseqüències i els seus factors de riscos, dona informació sobre la nova normativa i l’aplicació d’aquesta en la gestió dels riscos laborals per calor a les empreses i com s’ha de procedir. També exposa quines mesures preventives es poden aplicar per eliminar o reduir l’exposició a temperatures extremes i proposa actuacions per als delegats i delegades de prevenció.

Esperem que sigui de la vostra utilitat i interès.

Podeu accedir a:

Guia Treballs a l’aire lliure a l’estiu

Document divulgatiu Treball a l’aire lliure a l’estiu