Ahir, dia 14 de juny de 2023, la representació sindical de CCOO i UGT i les dues patronals sanitàries ACES i La Unió, van arribar a un acord parcial per a l’any 2023 del XII Conveni col·lectiu de treball d’establiments sanitaris d’hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d’anàlisis clíniques de Catalunya.

La mesa de negociació del vigent conveni es va constituir el 1 de març, manifestant la representació social l’interès d’un acord parcial que permetés a les persones treballadores mantenir el seu poder adquisitiu.

Davant d’aquest escenari, s’ha assolit l’acord d’incrementar el 4% a tots els conceptes salarials de conveni amb caràcter retroactiu a 1 de gener de 2023, i l’abonament dels endarreriments de gener a maig de 2023 que se’n derivin durant els tres mesos següents a la signatura de l’acord.

Així mateix, s’ha acordat que, tot i seguir les negociacions pels propers anys, a 1 de gener de 2024 s’incrementa un 0,5% de tots els conceptes salarials de conveni.

Aquest fet posa de manifest la voluntat negociadora i esforç per totes les parts per donar estabilitat al sector i resposta als professionals que hi treballen.