Ultimada la negociació el passat 11 de maig, s’ha procedit per part del Ministeri a la convocatòria de la Mesa Delegada de la Seguretat Social, en la qual UGT, CCOO, i CSIF, avui dia 16 a les 16:30h, signarem un acord.

Aquest acord, no representa avanços substancials al ja negociat per UGT amb anterioritat a la vaga convocada per CCOO i CSIF, segons hem anat comunicant a través de les nostres notes informatives.

Aquest acord conté, entre altres, el compromís de “tramitació amb caràcter immediat” del projecte de creació de l’Agència Estatal de la Seguretat Social, donant així compliment al mandat la Llei 21/21, pendent des del 30 de juny del 2022.

Així mateix, conté diferents mesures encaminades a la “unificació i homogeneïtzació de les polítiques en matèria de personal, així com de millora i racionalització de l’organització, i ordenació dels seus recursos en llaures a la major eficàcia i avanç en el compliment de les expectatives professionals de tots els empleats i empleades de la Seguretat Social”.

L’acord adjunt conté en síntesi el següent:

1 AGÈNCIA DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA SEGURETAT SOCIAL
Presentació d’un avantprojecte de Llei al Consell de Ministres iniciant la seva tramitació amb caràcter immediat.

2 PROVISIÓ DE POSATS
Periodicitat anual de les convocatòries, bases comunes en les quals la formació adequada al lloc de treball es considerarà com un mèrit essencial, i progressió cap al concurs obert i permanent.

3 PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
Recuperació dels Comitès de Seguretat i Salut específics per a l’àmbit exclusiu de l’Administració de la Seguretat Social, revisió de l’estructura i situació dels serveis de prevenció, i convocatòria del concurs de prevenció de manera immediata.

4 TREBALL NO PRESENCIAL
Un dia a la setmana a partir d’1 de juliol de 2023, i dos a partir de gener del 2024, amb possibilitat d’anticipació.

5 PRODUCTIVITATS
Revisió de l’actual model de repartiment complementant-ho amb el reconeixement de diferents càrregues de treball, competència amb l’objectiu i no entre diferents unitats.

6 FORMACIÓ
Creació de l’Escola de Formació de la Seguretat social, vinculació de la formació a la provisió, garantia de l’aïllament quan es tracti de formació en el lloc de treball.

7 ESTABILITAT EN L’OCUPACIÓ
Compromís de cobertura definitiva de les places ocupades pel personal temporal, i de la formació per a aquest fi, així com que en el futur, els processos d’incorporació d’interins siguin precedits per concursos interns.

8 OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA
Recuperació dels cossos propis de la Seguretat Social, revisió dels processos de promoció interna, reducció de temaris, acumulació d’exercicis, descentralització de les proves.

CALENDARI DE REUNIONS ANNEX
L’acord incorpora un calendari de reunions per a tractar de tots els temes pactats, que inclouen les noves fórmules organitzatives i la seva possible afectació a drets laborals.