La Llei 20/2021, de 28 de desembre, ha suposat un gran avenç per a millorar l’estabilitat de moltes de les nostres treballadores i treballadors públics.

Tot i que són moltes les Administracions que han negociat els seus processos, ens trobem que hi ha Ens Locals que no disposen de representació legal d’empleats; per tant, estaven en clara desavantatge en aquesta matèria.

UGT conscients d’aquesta problemàtica ha signat un acord, juntament amb CCOO, L’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, en el sentit de proporcionar a aquests Ens Locals la possibilitat d’adherir-se per a facilitar la tasca per a l’acompliment de la Llei, ja que totes les administracions tenen l’obligació legal de negociar aquestes bases. 

Amb aquest acord, estalviem a aquests Ens Locals sense representació legal l’adequació al procés legalment establert facilitant la seva adhesió a aquesta negociació.

Des de la UGT Serveis Públics en tot moment treballem per a defensar els drets de les nostres empleades i empleats millorant les seves condicions laborals.