Dues setmanes després de la represa de les classes al gener, les dades oficials recollides al Traçacovid1 no poden ser més preocupants. A Catalunya, els centres educatius tenen 122.552 alumnes i 9.046 treballadors i treballadores (docents, PAS i PAE) confinats. En els darrers 10 dies, es van contagiar de COVID 107.533 alumnes i 12.148 treballadores i treballadors.

Sorprenentment, el Departament d’Educació no només continua amb el dubtós mantra de “Les escoles són segures”, sinó que tendeix a presumir de la seva gestió davant la crisi.

Aquesta actitud triomfalista contrasta amb les veus de centenars de docents que s’han posat en contacte amb la UGT per tal de denunciar la situació que estan patint diàriament: protocols canviants, manca de previsió, escassa informació i mitjans del tot insuficients per tal de garantir la salut als centres educatius, evitar contagis i frenar la propagació de la pandèmia. Una vegada la UGT Educació Pública ha traslladat aquesta problemàtica a l’administració educativa, la resposta simplement ha estat d’incredulitat i escepticisme.

Partint d’aquesta realitat i amb l’objectiu de fer una radiografia de la situació actual de les nostres escoles i instituts, UGT Educació Pública ha desenvolupat una enquesta per recollir la veu dels i les docents. Una enquesta on han participat 4.060 docents d’arreu del territori repartits de manera proporcional a la població docent dels diferents serveis territorials d’educació de Catalunya, entre els dies 17 i 21 de gener de 2022.

Trobareu els resultats finals de l’enquesta en aquest enllaç:

UGT SALUT LABORAL GENER 2022. INFORME DEFINITIU.docx (3)

Actualment, després de sis onades i quasi dos anys des del primer confinament total, el Departament d’Educació no ha gestionat la situació de manera adequada ni ha escoltat la veu de la UGT, que és la veu dels treballadors i treballadores als quals representa, allunyant-se de qualsevol comunicació efectiva, proactiva i real.

Considerem que la comunicació no s’ha de reduir a compartir a darrera hora els protocols i enllaços que venen del Departament de Salut. Com a UGT, exigim la garantia de la protecció de la salut dels treballadors i les treballadores i una comunicació fluida amb els centres educatius i qui treballa en ells. En massa casos, els treballadors i treballadores ens sentim menystinguts i abandonats davant una situació que clarament ha superat al Departament d’Educació i al conseller que hi és al capdavant.

CONCLUSIONS

Les dades mostrades evidencien un fracàs en la línia de treball del Departament d’Educació, tant en la gestió de l’impacte de la crisi sanitària en el món educatiu com en la protecció dels seus treballadors i treballadores. Així, queda demostrat que manquen recursos materials i humans i la capacitat política necessària per a prendre les decisions adequades que garanteixin la salut laboral i assolir, ara de debò, l’eslògan molt publicitari però poc real de “Les escoles són segures”.

Per tal d’aconseguir aquest objectiu, la UGT exigeix:

 • La dimissió del conseller d’Educació, per manca evident de capacitat en la gestió de la crisi sanitària i educativa
 • Baixada real de les ràtios a les aules. 10 alumnes a educació infantil i 15 alumnes a la resta de nivells educatius
 • Increment del personal docent i del personal de suport educatiu als centres educatius
 • Provisió suficient de mascaretes FFP2 a tots els treballadors i treballadores dels centres educatius
 • Cribatges massius periòdics a alumnat i treballadors i treballadores dels centres educatius
 • Personal sanitari a tots els centres educatius
 • Vies de comunicació fluides i immediates amb el Departament
  d’Educació
 • Instruccions comuns, clares i concises a les direccions dels
  centres educatius
 • Anàlisi individualitzat de la temperatura de les aules dels centres
  educatius, dedicant especial atenció a la ventilació creuada i
  garantint la provisió de mesures de renovació de l’aire
 • Contractació de metge/metgessa de treball a tots els Serveis Territorials que no en tenen, per així prescindir de les empreses
  privades externes contractades.