UGT, CCOO i CSIF, organitzacions sindicals majoritàries en l’Administració General de l’Estat, han convocat mobilitzacions per al mes de novembre entre el personal que presta els seus serveis en les Entitats Gestores i Serveis Comuns de la Seguretat Social. 

Els sindicats denuncien el fracàs en la gestió de l’actual ministre José Luis Escrivá qui, des de la seva arribada, no ha estat capaç de reconduir la progressiva deterioració de la gestió del Sistema. A més de la creixent degradació de les condicions de treball en les quals s’ha de gestionar el sistema de Seguretat Social, els sindicats han explicat alguns dels motius que motiven la convocatòria de mobilitzacions, entre ells:

  • L’incompliment de la Llei 21/2021, de 28 de desembre, que estableix la creació de l’Agència Estatal de l’Administració de la Seguretat Social abans del 30 de juny de 2022, termini àmpliament depassat.
  • L’incompliment de la implantació del treball a distància com estableix l’Ordre*PCM/466/2022, de 25 de maig.
  • L’incompliment de l’Acord de Fons Addicionals 2018-2020 en la Seguretat Social.
  • L’incompliment de part de les mesures subscrites en l’Acord de Millora de les condicions generals de treball, subscrit el 29 de novembre de 2018, amb els llavors Secretari d’Estat de la Seguretat Social i Sotssecretari del Ministeri.

UGT, CSIF i CCOO assenyalen que fa molts anys que denuncian les erràtiques polítiques de personal dutes a terme en la Seguretat Social que es tradueixen en pèrdua d’ocupació; falta d’ocupació dels llocs de treball; envelliment de les plantilles que fan inviable el necessari traspàs de coneixement entre el personal; canvi de model d’atenció al públic i tancament d’oficines d’atenció a la ciutadania, que ha obligat a milers de ciutadans a no poder acudir presencialment als nostres centres i a haver de recórrer als mitjans telemàtics, etc. 

La situació de les plantilles és crítica: augmenten les càrregues de treball, hi ha menys personal i no es gestiona de manera eficaç ni eficient. Això es tradueix en un creixent desprestigi i condemna social per part de la ciutadania, portant-nos cap a un servei públic on els seus treballadors i treballadores es troben a la mercè de la incompetència dels responsables del Sistema. Els sindicats titllen de contraproduent la pròxima contractació de 1.615 treballadors interins, ja que precaritzen encara més el funcionament del Sistema de Seguretat Social i comprometen seriosament el futur de la gestió.

L’INSS de Barcelona estableix en 28 dies de mitjana la resolució d’una jubilació quan la realitat és que molts pensionistes triguen fins a 4 mesos a cobrar. 

Temps enrere, una jubilació es cobrava en 10 dies des de la seva sol·licitud. Ara, segons el control dels expedients en els Centres d’Atenció i Informació de la Seguretat Social (CAISS), hi ha un nombre molt elevat d’expedients de viduïtat resolts en 120 dies i de jubilacions al cap de 60 dies. La mitjana de 28 dies es distorsiona amb les dades de les jubilacions anticipades que están bonificades  denominades “premium” i que es resolen en 1 dia.

CSIF, CCOO i UGT fan una crida a tots els treballadors i treballadores de la Seguretat Social perquè secundin les concentracions, manifestacions, aturs parcials i vaga que se succeiran en els pròxims mesos.