Aquests acords de condicions laborals del cos de bombers de la Generalitatseran vigents durant els pròxims quatre anys (2023-2026)

Després d’una llarga fase negociadora amb guanys i renúncies per totes les parts, la voluntat majoritària del col·lectiu del cos de bombers i bomberes ha volgut que tots els sindicats representatius signin els acords de condicions laborals pels pròxims quatre anys.

Aquests acords han estat possible gràcies a un exercici de coherència i compromís per part de tots i totes. Uns acords que milloraran les condicions laborals i de conciliació familiar, però que no solventaran altres aspectes organitzatius i professionals que resten pendents des de fa temps.

No s’ha pogut avançar en el compromís de crear una llei de bombers on es reguli una nova redistribució territorial,  ni replantejar un model mixt obsolet, ni tampoc crear un nou model de contractació dels nostres equips, eines i vehicles, ni tampoc un nou model de promoció professional i de convocatòries. També es troba pendent l’aplicació del protocol de vulnerabilitat i pobresa energètica signat fa sis anys, abordar d’una vegada l’intrusisme professional en l’extinció del foc forestal i tractar el dimensionament de l’escola de bombers que es troba arraconada al ISPC.

Com es pot veure queda molt per fer i la signatura no representa un xec en blanc sino el ferm compromís de continuar treballant per uns serveis públics essencials i de qualitat, i aconseguir treure el cos de bombers de l’UCI on es troba instaurada els últims anys.

Agraïm a la Direcció General i a la Secretaria d’Interior els esforços invertits i la capacitat de negociació en una situació tan adversa.