Els delegats/ades de prevenció de riscos laborals d’UGT, CCOO i de la resta de les organitzacions sindicals representatives han interposat denúncia en Inspecció de Treball comunicant la paralització de l’activitat laboral en la sucursal 35 de Barcelona situada al carrer Calàbria 235 per l’exposició a l’excés de temperatures en el centre de treball esmenat.

Aquestes temperatures oscil.len entre els 32 i 33 graus juntament amb un índex d’humitat relativa del 60-70%.

La plantilla d’aquesta sucursal es troba treballant sota aquestes condicions i  això comporta un greu risc per a la seva a la salut si continúen amb l’exposició a aquestes tempertures.

Una vegada posada la denúncia en Inspecció de Treball, queda en mans de la Autoritat Laboral la ratificació de la paralització de l’activitat laboral amb la finalitat que l’empresa adopti les mesures preventives i organitzatives per a garantir la salut dels treballadors/es.

La denúncia s’ha interposat com a conseqüència que Correus ha decidit obviar totes les recomanacions en matèria de prevenció davant l’onada de calor que estem sofrint, i es per això que els delegats i delegades de prevenció de riscos laborals han decidit exercir el seu dret a la paralització de l’activitat laboral si hi ha un greu risc per a la salut de les persones treballadores.