A la reunió de la Mesa General de negociació, que es va celebrar el passat 14 de novembre, l’Administració va plantejar la possibilitat d’incloure places ocupades per personal eventual en el procés d’estabilització.

La resposta per part de tots els sindicats va esser unànime: no es pot incomplir la normativa vigent i, per tant, el temps com a personal eventual no pot comptar mai com a mèrit per al procés d’estabilització.

Tal com estableix l’article 12 TREBEP, el personal eventual tindrà un nomenament amb caràcter no permanent, pot cessar lliurement, i en cap cas la seva condició pot constituir mèrit per a l’accés a la funció pública.

Aquest darrer 7 de desembre es va convocar Mesa General de negociació per a l’aprovació de l’oferta pública de 2022 que comporta la modificació de les places d’oferta pública, i d’aquesta manera publicar el nombre de places d’estabilització definitiva.

Sense aquesta aprovació no es poden publicar les convocatòries vinculades (la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l’ocupació pública estableix que la publicació de la convocatòria dels processos ha de ser abans del 31 de desembre de 2022), i, per responsabilitat amb la plantilla municipal i perquè allò establert per la Llei fos factible, UGT i CCOO vam votar a favor, restant pendents d’una revisió final de les places convocades el dilluns dia 12 i que no s’ha produït, perquè teníem dubtes en el quadre presentat per part de l’administració municipal.

Analitzant el contingut de les mencionades places publicades a la gaseta municipal, hem trobat que amb traïdoria i premeditació, i aprofitant-se de la bona fe de les parts negociadores, l’Administració ha inclòs places que incomplien la normativa, fent cas omís a allò acordat a la Mesa del dia 7, incorporant a l’oferta pública d’estabilització:

  • PLACES A LES QUALS ELS COMPTA COM A MÈRIT EL TEMPS QUE HAN OCUPAT PLAÇA COM A EVENTUALS.
  • PLACES D’EVENTUALS DIRECTES A ESTABILITZACIÓ.
  • PERSONAL DIRECTIU NO FUNCIONARI DIRECTE A ESTABILITZACIÓ.

Aquests fets són gravíssims, i si no es rectifiquen podrien comportar delictes tipificats al codi penal contra l’administració pública.

EXIGIM LA RECTIFICACIÓ IMMEDIATA!!