UGT exigeix un pla urgent d’adaptació al canvi climàtic a les escoles i el compliment del RD 486/1997.

Aquestes primeres setmanes d’inici del curs escolar hem pogut veure com les temperatures s’enfilaven a les aules. Si bé l’Annex III del RD 486/1997 estableix literalment que “la temperatura dels locals on es facin treballs sedentaris propis d’oficines o similars ha d’estar compresa entre 17 i 27 °C”, és evident que aquests darrers dies hem apropat en moltes ocasions els 30° i en alguns casos hem arribat fins als 40°.

Aquestes temperatures suposen un perill evident per al benestar i la salut de l’alumnat i també per al personal que treballa als centres educatius del nostre país. Si bé és cert que temps enrere es podien atribuir aquests episodis a situacions d’excepcionalitat, no ho és menys que el canvi climàtic està provocant que tant a finals de juny com a principis de setembre, les temperatures comencin a fer inviable l’activitat docent a les aules.

Els edificis escolars estan adaptats, en la seva gran majoria, per a la franja baixa de temperatures a l’hivern. Malauradament, però, l’Administració no sembla que hagi previst -malgrat les evidències dels darrers cursos-, un pla d’adaptació a aquesta nova situació. És l’administració pública qui té la responsabilitat de garantir que tots els centres del servei públic educatiu gaudeixen de les condicions idònies per al desenvolupament de la tasca docent als centres, també pel que fa a les temperatures.

És per tot això que la UGT de Catalunya exigim al govern mesures urgents a curt i mitjà termini que permetin situar les temperatures als centres educatius dins de les franges que determina el RD 486/1997 i el RITE (Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques als Edificis), és a dir d’entre 23 i 25 graus a l’estiu i entre 21 i 23 graus a l’hivern. Aquestes mesures haurien de preveure també l’adaptació al canvi climàtic en altres espais educatius fora de les aules com ara els patis, amb refugis climàtics que permetin dur a terme les activitats habituals sense risc per a la salut per als seus participants.