Els sindicats UGT i CCOO, avui 22 de novembre hem signat el III Acord de les condicions de treball del personal estatutari de l’ICS després de quasi 17 anys de vigència del II Acord, ja que valorem positivament millores laborals i retributives de totes les categories professionals a qui representem.Després de quasi dos anys de negociacions, hem pogut arribar aacords en matèries transversals que afecten el conjunt de treballadors i treballadores del sector.

Entre aquestes millores destaquem: una rebaixa de la jornada anual tant diürna com nocturna, accessibilitat sense diferenciació per motius de vinculació contractual tant als sistemes de carrera professional com al cobrament d’objectius, així com increments retributius en els plusos de nocturnitat en dissabtes i diumenges.

A banda d’això, hi ha pujades salarials en diferents complements dels quals la mesa sectorial en tenim la competència així com un compromísde rebaixar la jornada que es dictamini en l’àmbit de la Funció Pública i la requalificació professional, que serà d’aplicació immediata quans’acordi en l’àmbit estatal corresponent.

L’acord finalment ha estat signat també pels sindicats SATSE i Metges de Catalunya, presents igualment a la mesa sectorial de l’ICS. El que ens pertoca ara és continuar reivindicant millores iinterpretacions favorables dins la comissió de seguiment de l’esmentat Acord.