Des de la UGT Serveis Públics Catalunya Sector Sanitat volem alertar de la greu situació que suposa l’alarmant manca de llevadores.

L’Associació Catalana de Llevadores (ACL) va presentar fa uns dies la proporció professional/població, si bé a la Unió Europea hi ha 69,8 llevadores per cada 100.000 dones i 25,9 llevadores per cada 1.000 naixements; a Catalunya la xifra davalla fins a 17 llevadores per cada 100.000 dones i 10,4 llevadores per cada 1.000 naixements, fet que posa de relleu que el col·lectiu es troba tensionat de forma permanent com a conseqüència d’un nombre insuficient de places ofertes per a la seva formació, a més, en els propers anys (2022-2026) es jubilaran 711 professionals al conjunt de l’Estat mentre que només se’n formaran 377.

Tot i el dèficit de professionals s’ha garantit la cobertura de les necessitats assistencials gràcies a la seva implicació i esforç des de fa molts anys. Ara amb les vacances d’estiu, permisos i baixes es fa del tot insostenible garantir-les de forma adient.

Aquest Sindicat és coneixedor que l’ICS està demanant als i les professionals que facin torns de treball dobles per pal·liar la situació sense remunerar-los de forma adient, el que pot suposar que les llevadores no assumeixin més hores de treball, donat el cas, ens consta que en algunes Gerències Territorials ja s’ha plantejat suprimir temporalment visites preventives com les citologies i/o disminuir activitats comunitàries com els grups de preparació al naixement.

Des d’UGT entenem que la primera mesura de l’ICS no hauria de ser retallar les prestacions a la ciutadania i agreujar la iniquitat d’accés de les usuàries sinó que és inexcusable l’augment de places de formació en l’especialitat de llevadora alhora que cal dignificar urgentment les condicions laborals que han de ser pactades, uniformes i ajustades al nivell d’especialitat i a l’esforç que es demana ja que actualment son desiguals en les diferents Gerències Territorials, produint-se un greuge entre les professionals dels diferents territoris.

Des d’aquest sindicat instem a l’ICS a treballar conjuntament per trobar una solució al marc actual. Cal fer una anàlisi profunda de la situació actual i prospectiva per buscar solucions a curt, mitjà i llarg termini perquè la previsió pels anys vinents apunta a un empitjorament.