La Sentència reconeix el dret de les treballadores a l’aplicació de la clàusula de revisió salarial automàtica continguda en l’article 8 del VII Conveni de la Dependència i a l’increment dels seus conceptes retributius de 2022 en la quantia corresponent al percentatge de l’índex de preus al consum (IPC) real de l’any 2021, sent un 6,5%

El sindicat havia intentat totes les vies de conciliació possibles amb les patronals del Sector de la Dependència, no obstant això, davant la negativa d’aplicar el VII Conveni Col·lectiu, finalment UGT Serveis Públics va demandar davant l’Audiència Nacional, qui s’ha pronunciat favorablement en la data d’avui.

La Sentència no sols reconeix el dret de les treballadores i treballadors del Sector de la Dependència a l’increment del 6,5%, sinó que a més, a instàncies d’UGT, ha imposat a cada patronal demandada, per “conducta processal temerària”, una sanció de 1.000 euros.

Des de 2019, el VII Conveni Estatal de la Dependència es troba en situació d’ultraactivitat indefinida. Aquesta situació comporta que s’activi una clàusula recollida en aquest Conveni per la qual s’aplica l’IPC real corresponent a l’any anterior.

Les patronals del sector s’havien negat a realitzar l’increment salarial corresponent, la qual cosa implica a més de l’incompliment d’aquest Conveni, una desconsideració cap al treball que realitzen les plantilles en els centres.

El VII Conveni Estatal de la Dependència afecta a més de 300.000 treballadores i treballadors de Residències, Centres de Dia, Ajuda a domicili i Teleassistència del nostre país.

Ana Francés, la Secretària del sector de Dependència d’UGT Serveis Públics recorda que després de les promeses, per part d’aquestes empreses, de millores laborals, després del viscut durant els mesos més durs de la pandèmia per Covid-19, on les persones que treballen en el Sector de la Dependència van fer un enorme esforç, posant en risc la seva pròpia salut, han tornat a quedar en l’oblit.

Les patronals no compleixen el VII Conveni Col·lectiu, les Administracions Públiques miren per a un altre costat i es *cronifica una situació laboral precària amb baixos salaris i altes càrregues de treball.

Des de la Secretaria del sector de Dependència d’UGT Serveis Públics es demana a les patronals que acatin la sentència i incrementin els salaris de manera imminent.