El Comitè d’Empresa del servei de sanejament urbà de Tarragona, amb el recolzament del Sindicat de Serveis Públics d’UGT i la Unió Territorial de les Comarques de Tarragona, convoquem vaga del servei pels dies 5, 6, 7, 8 i 9 d’abril de 2023. Aquesta convocatòria ha obtingut un recolzament total en les assemblees que s’han realitzat en tots els torns de treball del servei.
Les raons d’aquesta convocatòria radiquen en les irreversibles i nefastes conseqüències que tindrà per a la plantilla del servei la nova contracta de la brossa que vol implementar l’Ajuntament de Tarragona.

Aquestes conseqüències tan negatives les expliquem i detallem en aquest comunicat. Som conscients que és complicat per a la majoria de ciutadans comprendre qüestions tècniques i econòmiques d’una estructura de costos, però entenem que cal fer aquest exercici per tal de desemmascarar l’intent de l’equip de govern de portar el conflicte al terreny de la confusió i la polèmica, desviant l’atenció de l’opinió pública per tal de no donar explicacions.

No entrarem en polèmiques estèrils i que res tenen a veure amb el que ens preocupa. Des de que Ricomà va accedir a l’alcaldia, hem negociat un conveni sense cap mena de problemes per l’Ajuntament, també vam acompanyar els preàmbuls del plec de condicions donant suport i facilitant tota mena d’informació. Però, precisament perquè hem actuat ingènuament en el passat, ara ens sentim enganyats i maltractats. Aquest engany no és una “impressió” nostra, són dades irrefutables que mostrem a continuació, totes extretes dels informes i documents del propi Ajuntament de Tarragona.
COMPARATIVA DE MASSA SALARIAL DELS SERVEIS DE RECOLLIDA+NETEJA+PLATJES
  1. CONTRACTA ACTUAL(*)                 10.824.192,80 euros
  2. CONTRACTA DESERTA(**)             10.969.261,82 euros
  3. NOVA CONTRACTA(***)               10.564.379,58 euros
(*) Dada segons plantilla actual i conveni vigent 2023; (**) Dada de l’informe municipal del 20/05/22 pàg.34; (***) Dada del certificat d’acord de la 2a licitació del 27/01/23 pàg.5
L’equip tècnic municipal, amb la fusió dels lots 1 i 2, retalla la massa salarial en 404.882,24 euros la seva pròpia licitació que va quedar deserta:

10.969.261,82 – 10.564.379,58 = 404.882,24 euros menys

Segons el certificat municipal de l’acord de la 2a licitació, després de la ronda de reunions amb les possibles empreses licitadores, figura en el quadre resum que aquestes fan un càlcul ponderat que els costos salarials o massa salarial seria del 72,18% del total de l’import de la contracta, o sigui, 12.088.219,99 euros, però el percentatge que aplica l’Ajuntament per calcular la massa salarial en la nova estructura de costos que es va aprovar en el ple de gener va ser del 63,08%, que vol dir 10.564.379,58, el que representa una diferència de 1.523.840,41 euros.

12.088.219,99 – 10.564.379,58 = 1.523.840,41 euros menys

Resumint aquest apartat dels costos salarials o massa salarial, si comparem les dades municipals de la contracta que va quedar deserta amb la nova que volen aprovar, perdem 404.882,24 euros. Si comparem aquesta pèrdua en relació al que creuen les empreses que hauria de ser la massa salarial, llavors la clatellada ens representa 1.523.840,41 euros.

Però si anem a veure què representa la nova estructura de costos pel que fa a la revisió salarial, la cosa no pinta millor. L’actual conveni col·lectiu finalitza la seva vigència aquest any 2023, conseqüentment, s’haurà de negociar un nou conveni pel 2024 i 2025. Si l’Ajuntament se’n surt amb la seva dèria de tirar endavant la nova licitació, aquesta contempla una revisió del 0% en els dos primers anys, o sigui, el 2024 i el 2025. Agafem la calculadora per veure què passa.
  1. MASSA SALARIAL DESPRÉS D’INCREMENTAR UN 4% ANUAL EN 2024 I 2025

10.824.192,80 +4% (2024) + 4% (2025) = 11.707.446,93 euros

  1. MASSA SALARIAL APLICANT 0% D’INCREMENT I AMB LA MASSA SALARIAL DE LA NOVA ESTRUCTURA DE COSTOS

10.564.379,58 + 0%(2024) + 0%(2025) = 10.564.379,58 euros

El resultat d’això és que en els dos primers anys de la nova contracta perdríem 1.143.067,35 euros.

11.707.446,93 – 10.564.379,58 = 1.143.067,35 euros menys

Encara podríem empitjorar més aquesta xifra si en lloc d’agafar com a dada de referència l’actual cost (11.707.446,93), agaféssim la previsió de les empreses que consta en el propi informe municipal (12.088.219,99), ja que llavors la pèrdua salarial rondaria els 3 milions d’euros.

A mig termini, una altra conseqüència indesitjable per tal d’ajustar la massa salarial, seria la pèrdua de llocs de treball i l’increment de les càrregues de treball. A tot aquest panorama dantesc, encara caldria afegir que pot empitjorar greument si l’empresa guanyadora del concurs fa una baixada econòmica significativa, que repercutiria directament en la massa salarial efectiva.
La poca sensibilitat de Ricomà i Fortuny encara s’enfila més quan afirmen que els salaris, amb la nova contracta, pujaran un 8%, relat que algun regidor i regidora de l’oposició s’han cregut ingènuament. Doncs bé, res més lluny de la realitat. La revisió salarial que proposa el redactat de la nova estructura de costos (pàg.10, capítol 2, apartat j) indexa la possible pujada salarial a la que faci l’Estat pels funcionaris públics, o sigui, que mai podrà superar la pujada pel funcionariat, encara que sí podrà estar per sota. D’aquesta manera, a partir de 2026, quan ja arrossegaríem una pèrdua de més d’un milió i mig d’euros de massa salarial, no podríem recuperar-ne res, en tot cas perdre, com els hi ha passat als company i companyes de l’administració pública.

ALGÚ ENS POT ASSENYALAR EL LLOC DELS DOCUMENTS MUNICIPALS ON DIU QUE ELS SALARIS PUJARAN UN 8% ?

Sobre la mentida de la pujada salarial del 8%, cal la prova del cotó, per això instem els grups municipals a presentar una moció al Ple on es proposi aprovar que en la nova contracta, quan aquesta sigui vigent, els salaris pugin, immediatament i automàtica, aquest famós 8% a càrrec del plec de condicions.
Amb aquestes dades damunt la taula, iniciarem una ronda de reunions amb alcaldables de forces polítiques, amb entitats veïnals, organitzacions cíviques i mitjans de comunicació, per tal de posar en evidència que el nostre posicionament radicalment contrari a la nova contracta es basa en el perjudici segur que tindrà per a nosaltres calculadora en mà, ja que un cop implementada aquesta nova contracta, ja no tindrem cap marge de maniobra més enllà de gestionar el nostre deteriorament salarial i laboral.
En la primera fase de reunions, sol·licitarem trobar-nos amb els partits polítics que estiguin disposats a trobar-se amb nosaltres perquè ens puguin transmetre en quines dades concretes discrepen ells i elles sobre el que afirmem que ens perjudicarà greument en el nou plec de condicions, o si, pel contrari, coincideixen amb el que defensem que és un despropòsit. Fins i tot seria lògic que els i les alcaldables declaressin tenir dubtes i, davant d’aquests dubtes i de la importància de la contracta que parlem, allò raonable seria aturar el procés, revisar tot de dalt a baix i reiniciar la licitació quan correspongui i amb els consensos raonables que reclama una licitació d’aquest pes.
Lamentem i repudiem la campanya barroera, utilitzant tota mena de recursos de baixa estopa, per atacar i difamar el Comitè d’Empresa i el seu president, Ángel Martin de Sande. Però, les dades que aportem, totes elles dels informes municipals, representen una RETALLADA SALARIAL BRUTAL per a nosaltres i per això plantem cara i denunciem les mentides. Demanem a tothom, partits polítics, mitjans de comunicació, entitats, que analitzin els números d’aquest document, que els poden trobar en els informes municipals, i que trobin una sola dada que no sigui ajustada a la realitat  i que valorin el perjudici que ens pot ocasionar als homes i dones del servei i a les nostres famílies si la contracta de Ricomà i Fortuny tira endavant.