SERVEIS  A L’AFILIACIÓ

Descobreix totes els avantatges que t’ofereix l’afiliació, assessorament laboral, informació, formació, descomptes i molt més.

DESCOMPTES ALS I LES AFILIADES

EL TEU PORTAL D'AVANTATGES COM A MEMBRE DE UGT CATALUNYA

Trobareu un munt d’atractius descomptes: acadèmies, música, alimentació, autoescoles, decoració, informàtica, telefonia mòbil, llibreries, impremtes, perruqueries, òptiques, dentistes, serveis mèdics, gimnàs, dietètica, tallers de vehicles, vacances, oci, cultura…

Saber-ne més

ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS

ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS

Amb la teva afiliació tindràs una Assegurança d’Accidents en cas de mort, a partir d’un any d’afiliació ininterrompuda a UGT

COBERTURA JURIDICA

Per estar afiliat/a a UGT Serveis Públics, tens una cobertura gratuïta de subsidi per suspensió temporal d’ocupació i sou, en cas de sentència judicial o sanció administrativa, i Defensa penal.

Saber-ne més

FORMA'T AMB NOSALTRES

MILLOREM LES TEVES COMPETÈNCIES

Per donar resposta a les necessitats actuals del teu sector professional

Saber-ne més

SERVEI LINGÜÍSTIC

SERVEI LINGÜISTIC DE LA UGT DE CATALUNYA

El Servei Lingüístic de la UGT de Catalunya es va crear l’any 1989 per impulsar l’ús de la llengua catalana al sindicat -i, per extensió, al món laboral- i per prestar assessorament lingüístic als seus organismes

Saber-ne més

CAIXA DE RESISTÈNCIA

CAIXA DE RESISTÈNCIA

És la caixa de resistència creada per la UGT de Catalunya, que cobreix les pèrdues salarials que pateixen els afiliats i afiliades quan participen en vagues convocades pel sindicat.

Saber-ne més

Uneix-te a una organització amb més de 130 anys d’història, conformada per milers d’homes i dones treballadores.

BÀSICA

1385mensual

REDUÏDA

945mensual

ATURATS

405mensual

JUBILATS

675mensual

JUBILATS reduïda

405mensual

ESTUDIANTS

1mensual

PREAFILIACIÓ UGT  Per exemple el CIF d'UGT és G28474898


  Per exemple el CCC d'UGT es 28027056512

  *

  Clàusula d’informació bàsica sobre protecció de dades. Responsable del tractament: Unió General de Treballadors de Catalunya (d’ara endavant UGT de Catalunya) - CIF: G-08496622. Adreça postal: rambla del Raval 29-35 - 08001 (Barcelona) Espanya. Delegat/ada de Protecció de Dades: dpd@catalunya.ugt.org

  En nom de la UGT de Catalunya, t’informem que tractem la informació que voluntàriament ens facilites, amb les finalitats principals següents:

  - Gestió de la relació de l'afiliat/ada amb UGT de Catalunya.

  - Gestió d'enviaments de notícies i comunicacions sobre l'acció sindical duta a terme per la UGT de Catalunya, així com tot allò que afecti la vida interna del sindicat.

  - Gestió i emissió de rebuts per al cobrament de la quota sindical.

  - Elaboració d'estadístiques.

  - Prestació de serveis per la teva condició d'afiliat.

  - En cas d'ostentar representació sindical, les teves dades es tractaran per a la realització i seguiment de les activitats sindicals contemplades per la legislació específica.

  A més, UGT de Catalunya sol.licita la teva autorització per a les següents finalitats addicionals:

  - Oferta de serveis d’índole diversa que puguin ser del teu interès. *

  *

  En aquest sentit, també t’informem que la base que legitima l'anterior tractament es fonamenta en el següent:

  - Obtenció del teu consentiment exprés.

  - Execució correcta del contracte signat entre les parts.

  - Exigències legals derivades de la Llei orgànica de llibertat sindical.

  Per gestionar correctament les finalitats principals anteriorment esmentades, serà necessari cedir les teves dades a altres col.lectius. A més, no serà necessari enviar les teves dades a països que estiguin situats fora de la Unió Europea.

  Tens dret a obtenir una confirmació sobre si a la UGT de Catalunya estem tractant les seves dades personals. Per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o a sol.licitar-ne la supressió quan ja no siguin necessàries, així com altres drets, mitjançant correu postal dirigit el Delgat de Protecció de dades, en el domicili social de l’organització, o en la següent adreça de correu electrònic dpd@catalunya.ugt.org.

  Per més informació addicional podeu clicar en el següent enllaç:

  http://www.ugt.cat/politica-de-proteccion-de-datos-de-la-unio-general-de-treballadors-de-catalunya/

  (*) Camps obligatoris

  CONTACTE

  Tens dubtes?

  Posa’t en contacte amb nosaltres a través del formulari!

  Formulari de contacte

  SERVEIS  A L’AFILIACIÓ

  Descobreix totes els avantatges que t’ofereix l’afiliació, assessorament laboral, informació, formació, descomptes i molt més.

  DESCOMPTES ALS I LES AFILIADES

  EL TEU PORTAL D'AVANTATGES COM A MEMBRE DE UGT CATALUNYA

  Trobareu un munt d’atractius descomptes: acadèmies, música, alimentació, autoescoles, decoració, informàtica, telefonia mòbil, llibreries, impremtes, perruqueries, òptiques, dentistes, serveis mèdics, gimnàs, dietètica, tallers de vehicles, vacances, oci, cultura…

  Saber-ne més

  ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS

  ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS

  Amb la teva afiliació tindràs una Assegurança d’Accidents en cas de mort, a partir d’un any d’afiliació ininterrompuda a UGT

  COBERTURA JURIDICA

  Per estar afiliat/a a UGT Serveis Públics, tens una cobertura gratuïta de subsidi per suspensió temporal d’ocupació i sou, en cas de sentència judicial o sanció administrativa, i Defensa penal.

  Saber-ne més

  FORMA'T AMB NOSALTRES

  MILLOREM LES TEVES COMPETÈNCIES

  Per donar resposta a les necessitats actuals del teu sector professional

  Saber-ne més

  SERVEI LINGÜÍSTIC

  SERVEI LINGÜISTIC DE LA UGT DE CATALUNYA

  El Servei Lingüístic de la UGT de Catalunya es va crear l’any 1989 per impulsar l’ús de la llengua catalana al sindicat -i, per extensió, al món laboral- i per prestar assessorament lingüístic als seus organismes

  Saber-ne més

  CAIXA DE RESISTÈNCIA

  CAIXA DE RESISTÈNCIA

  És la caixa de resistència creada per la UGT de Catalunya, que cobreix les pèrdues salarials que pateixen els afiliats i afiliades quan participen en vagues convocades pel sindicat.

  Saber-ne més

  Uneix-te a una organització amb més de 130 anys d’història, conformada per milers d’homes i dones treballadores.

  QUOTES AFILIACIÓ

  BÀSICA

  1385mensual

  REDUÏDA

  945mensual

  ATURATS

  405mensual

  JUBILATS

  675mensual

  JUBILATS reduïda

  405mensual

  ESTUDIANTS

  1mensual

  PREAFILIACIÓ UGT   Per exemple el CIF d'UGT és G28474898


   Per exemple el CCC d'UGT es 28027056512

   *

   Clàusula d’informació bàsica sobre protecció de dades. Responsable del tractament: Unió General de Treballadors de Catalunya (d’ara endavant UGT de Catalunya) - CIF: G-08496622. Adreça postal: rambla del Raval 29-35 - 08001 (Barcelona) Espanya. Delegat/ada de Protecció de Dades: dpd@catalunya.ugt.org

   En nom de la UGT de Catalunya, t’informem que tractem la informació que voluntàriament ens facilites, amb les finalitats principals següents:

   - Gestió de la relació de l'afiliat/ada amb UGT de Catalunya.

   - Gestió d'enviaments de notícies i comunicacions sobre l'acció sindical duta a terme per la UGT de Catalunya, així com tot allò que afecti la vida interna del sindicat.

   - Gestió i emissió de rebuts per al cobrament de la quota sindical.

   - Elaboració d'estadístiques.

   - Prestació de serveis per la teva condició d'afiliat.

   - En cas d'ostentar representació sindical, les teves dades es tractaran per a la realització i seguiment de les activitats sindicals contemplades per la legislació específica.

   A més, UGT de Catalunya sol.licita la teva autorització per a les següents finalitats addicionals:

   - Oferta de serveis d’índole diversa que puguin ser del teu interès. *

   *

   En aquest sentit, també t’informem que la base que legitima l'anterior tractament es fonamenta en el següent:

   - Obtenció del teu consentiment exprés.

   - Execució correcta del contracte signat entre les parts.

   - Exigències legals derivades de la Llei orgànica de llibertat sindical.

   Per gestionar correctament les finalitats principals anteriorment esmentades, serà necessari cedir les teves dades a altres col.lectius. A més, no serà necessari enviar les teves dades a països que estiguin situats fora de la Unió Europea.

   Tens dret a obtenir una confirmació sobre si a la UGT de Catalunya estem tractant les seves dades personals. Per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o a sol.licitar-ne la supressió quan ja no siguin necessàries, així com altres drets, mitjançant correu postal dirigit el Delgat de Protecció de dades, en el domicili social de l’organització, o en la següent adreça de correu electrònic dpd@catalunya.ugt.org.

   Per més informació addicional podeu clicar en el següent enllaç:

   http://www.ugt.cat/politica-de-proteccion-de-datos-de-la-unio-general-de-treballadors-de-catalunya/

   (*) Camps obligatoris

   FAQS

   Què cal fer si…

   Benvingut a aquest gran món!
 Un delegat de prevenció és el representant legal de les persones treballadores en l'empresa amb funcions específiques en matèria de prevenció de riscos laborals. Pot ser triat directament des del comitè d'empresa o bé per votació.

   Les competències atribuïdes als delegats i delegades de prevenció (articles 36 i 37 de la LPRL) pretenen garantir que l'empresa adopta totes les garanties i formacions necessàries per a la seguretat de totes les persones empleades.

   Les teves funcions són:


   • Col·laborar amb la direcció de l'empresa en la millora de l'acció preventiva.
   • Promoure i fomentar la cooperació de les persones treballadores en l'execució de la normativa sobre prevenció de riscos laborals.
   • Ser consultat, amb caràcter previ a la seva execució, sobre decisions com: planificació i organització del treball en l'empresa si afecta la seguretat laboral, introducció de noves tecnologies i elecció dels equips de treball si aquestes afecten la seguretat en el lloc de treball, organització i desenvolupament d'activitats de protecció de la salut i prevenció de riscos laborals, designació de les persones treballadores encarregades de les mesures d'emergència, organització i planificació de la formació en matèria preventiva, o qualsevol altra acció que pugui tenir efectes sobre la seguretat i salut de les persones treballadores.
   • Exercir una labor de vigilància i control sobre el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals.

   En el següent enllaç trobareu el tràmit en línia per al registre de delegats o delegades de prevenció, hi ha dues modalitats, una si has estat escollit mitjançant eleccions o sense procés electoral.

   Per a exercir aquestes competències, la llei de Prevenció de Riscos Laborals atorga als delegats i delegades de prevenció les següents facultats:

   • La inspecció de Treball i Seguretat Social, comunicarà les seves visites al Comitè de Seguretat i Salut, dels delegats i delegades de prevenció o en la seva absència a les persones representants dels treballadors i treballadores per a poder ser presents en aquestes visites.
   • Conèixer i ser presents en la presentació de l'avaluació de riscos de l'empresa, així com la seva planificació preventiva i les mesures correctores.
   • Vigilància i control del compliment de les mesures correctores de la planificació de riscos laborals, tant de forma com de temps d'execució.
   • Posar en coneixement a les persones tècniques de prevenció possibles nous delegats i/o delegades, tenen la facultat de realitzar totes aquelles propostes per a la millora de les condicions de treball, si aquestes no són acceptades per l'empresa, aquesta haurà d'exposar els motius de la seva negativa i si són acceptades s'hauran de fixar terminis de posada en pràctica.
   • Els Delegats i delegades de Prevenció estan facultats per a proposar, a l'òrgan de representació de les persones treballadores, la paralització de les activitats en els casos que existeixi un risc greu i imminent que atempti contra la seguretat i salut de les persones treballadores i l'empresa no adopti les mesures oportunes per a evitar-lo.

   Si aquestes accions es duen a terme sense comptar amb la presència dels delegats i delegades de prevenció, es podrà emetre un informe recordant a l'empresa que en posteriors ocasions haurà de comptar amb aquesta presència, i de no ser així es denunciarà l'incompliment davant l'autoritat laboral competent (Inspecció de treball)

   Les limitacions previstes en l'article 22.4 són les dades relatives a la vigilància de la salut de les persones treballadores. L'accés a la informació mèdica de caràcter personal es limitarà al personal mèdic i a les autoritats sanitàries que duguin a terme la vigilància de la salut de les persones treballadors, sense que pugui facilitar-se a l'empresa o a altres persones sense consentiment exprés de la persona treballadora. Es tindrà accés als informes de salut col·lectiva quan es realitzin estudis amb la finalitat de detectar pèrdues de salut.
   A més, el delegat i/o delegada de Prevenció ha de ser informat de totes les circumstàncies que hagin pogut provocar tant accident laboral com malaltia professional i se li ha de permetre que participi en la recerca que es dugui a terme.

   Els delegats i delegades de prevenció tenen dret a rebre tota la informació en matèria de riscos laborals que l'empresa obtingui d'òrgans especialitzats com poden ser serveis de prevenció aliens, Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball, Inspecció de Treball i Seguretat Social, Mútua col·laboradora amb la Seguretat Social.

   • Pla de prevenció.
   • Avaluació de riscos. Planificació d'activitats preventives i mesures correctores amb terminis d'execució d'aquestes.
   • Els mitjans de prevenció o protecció enfront dels riscos detectats.
   • Pla d'Emergències i mesures d'emergència.
   • Memòria Anual d'Activitats Preventives.
   • Accidents de treball en el moment que s'hagin produït.
   • Recerca d'accidents de treball.
   • Fitxes de Seguretat de Productes Químics.
   • Resultats de les visites d'Inspecció de Treball.
   • Pla de formació en matèria preventiva.
   • Existència de persones de ETT, treballadors i treballadores especialment sensibles.
   • Resultats periòdics dels controls de les condicions de treball.
   • Manual d'instruccions i certificats d'equips de treball i màquines.
   • Informació sobre el sistema triat per a la gestió de la prevenció.
   • Relació dels accidents de treball i malalties professionals que suposin la incapacitat temporal de la persona treballadora afectada superior a un dia. I la relació mensual dels accidents de treball i malalties professionals sense baixa.
   • Resultats de les auditories reglamentàries.
   • Presència de la Inspecció de Treball en el centre.
   • Informes d'auditoria.
   • Resultats les visites d'inspecció efectuades per persones tècniques dels organismes competents.

   La formació del delegat i delegada de prevenció haurà de ser com a mínim de 30 hores, excepte en les empreses que desenvolupen alguna activitat inclosa en l'Annex I del Reglament dels Serveis de Prevenció que tindrà una durada mínima de 50 hores, segons s'indiqui en conveni. Aquesta formació els capacita per a l'acompliment de les funcions de nivell bàsic.

   És l'empresa la que ha de proporcionar als delegats i delegades de prevenció aquesta formació necessària per a l'exercici de les seves funcions ja sigui per mitjans propis o de forma concertada en entitats externes i haurà d'adaptar-se a l'evolució dels riscos de la seva activitat laboral i l'aparició d'altres possibles, repetint, si és necessari, de manera periòdica aquesta formació.

   De totes maneres, existeixen diferents centres on formar-se en aquest àmbit, UGT disposa d'aquests:

   CONTACTE

   Tens dubtes?

   Posa’t en contacte amb nosaltres a través del formulari!

   Formulari de contacte

   Afilia’t amb nosaltres!

   Descobreix tots els avantatges de formar part de la Federació de Serveis Públics de la UGT de Catalunya, assessorament laboral, serveis jurídics, informació, formació, descomptes i molt més.

   Vull afiliar-me!

   Afilia’t amb nosaltres!

   Descobreix tots els avantatges de formar part de la Federació de Serveis Públics de la UGT de Catalunya, assessorament laboral, serveis jurídics, informació, formació, descomptes i molt més.

   Vull afiliar-me!