L’Acord Marc per a una Administració del Segle XXI signat per UGT i CCOO recull per al 2023 dues pujades salarials: una pujada fixa del 2,5%, més dues pujades variables del 0,5% cadascuna. La primera operarà si l’IPC harmonitzat del 2022 i del 2023 supera el 6%, té caràcter retroactiu, consolidable i es farà efectiva a l’octubre del 2023. La segona es cobrarà si el PIB el 2023 arriba al 2,1%.

A falta de la publicació de l’IPC de finals de setembre, tot sembla indicar que l’IPC harmonitzat de l’any 2022 i 2023 serà superior al 6% i que el conjunt d’empleats i empleades públiques veuran a la seva nòmina d’octubre aquest increment previst a l’Acord Marc.

Són sens dubte bones notícies per al conjunt dels empleats i empleades públiques del nostre país, que comptaran amb una pujada salarial assegurada gràcies a la responsabilitat que UGT Serveis Públics va demostrar avalant amb la signatura aquest Acord. A l’increment pactat fins ara encara falta sumar el 2% fix per al 2024 més un altre 0,5% variable associat a l’IPC harmonitzat dels tres anys anteriors.